blog

Samfunnseffekter av teleoperatørers nedleggelse av 2G-nettet – hva er i endring og hvem rammes?

Med avviklingen av 2G-nettet, vil alle alarmer og annen kritisk kommunikasjon knyttet til denne infrastrukturen slutte å fungere. I dag finnes det hundretusener av alarmsystemer basert på utdatert teknologi, som for eksempel brann-, heis-, innbrudds- og trygghetsalarm.

Samfunnseffekter av teleoperatørers nedleggelse av 2G-nettet

Teleoperatørenes nedleggelse av 2G-nettet

At byene våre blir smartere, preget av tingenes internett (IoT) og digitalisering, er vesentlig for samfunnsutviklingen. Det muliggjør bedre levekår for mange, konkurransedyktige næringer og en bærekraftig fremtid. For å utnytte digitaliseringens muligheter kreves sikre og oppdaterte kommunikasjonsnettverk. Dette er grunnen til at teleoperatører allerede har faset ut eldre teknologier som kobberog 3G-nett og begynt å fase ut 2G-nett. I stedet gjøres det plass til 4G og 5G. Hva vil endre seg og hvem vil tjene på endringen? Det enkle svaret er alt og alle. 

Hvem gjør hva? 

En rekke ting og funksjoner henger i dag sammen via 2G – alt fra industrianlegg og kritiske alarmsystemer, til  varmepumper og heisalarmer. Kommuner, regioner, bedrifter og organisasjoner med IoT-løsninger basert2G-nettverk må allerede nå planlegge for skiftet og gjennomføre oppdateringer. Men for å kunne planlegge og gjennomføre må alle være informert og bli bevisst på teknologiskiftet. Skal overgangen og tilpasningen til den nye teknologien være effektiv, uten fare for avbrudd i viktige samfunnsfunksjoner, kreves det bred samhandling i samfunnet. Alle virksomheter med teknologi basert2G har et stort ansvar i forhold til å fremtidssikre flere kritiske samfunnsfunksjoner. 

Hva betyr tilkobling via 4G- og 5G-nettverk

Tilkobling via 4G- og 5G-nettverk bidrar til raskere og sikrere dataoverføring, som igjen gjør at produkter, tjenester og funksjoner vil fremstå som mer effektive – en forutsetning for videreutvikling av det smarte, tilkoblede samfunnet. Innsamling av store datamengder er mulig med 5G. Med mer data å analysere kan blant annet industrier og flere ulike deler av samfunnet redusere sine utslipp og helsevesenet kan automatisere og optimere ulike systemer og funksjoner. Det 4G allerede har startet, vil 5G akselerere og forbedre. Den nye teknologien vil gi samfunnet mer bærekraftige løsninger, større muligheter for inkludering, og bedre forutsetninger for å redde flere liv. Dette er noen skritt på veien for å sikre at kundene har riktig teknologi og utstyr slik at deres kritiske alarm- og kommunikasjonssystemer kan fortsette å fungere i fremtiden. Sørg for å sikre fremtiden for kritisk kommunikasjon i dag, før det er for sent. 

Hvordan sikre kritisk kommunikasjon? 

Etter hvert som teknologiskiftet tar form, vil kommunikasjonen gå raskere og samfunnskritiske tjenester optimaliseres. Ulempen med avviklingen av gamle telenett er imidlertid at det innebærer risiko for at alarmkommunikasjon og annen kritisk kommunikasjon vil slutte å virke. Bare i alarmsektoren er det hundretusenvis av utrangerte enheter i Norge som vil bli berørt når 2G-nettet slås av. Dette er kritiske alarmer som brann-, heis- og innbruddsalarm, trygghetsalarm med mer. Derfor må teknologiforvaltere sørge for at all eldre teknologi for alarmkommunikasjon som finnes rundt om i landet blir oppgradert og erstattet – i god tid, før stenging av de gamle nettene. 

Hvor begynner du? 

Det er enkle første skritt å ta for å sikre kommunikasjonen din. Ta en titt på vår guide til teknologiskiftet her – med fakta og sjekkliste.