Home / Varslingstjeneste

Varslingstjeneste

AddSecure’s målsetning er å gjøre verden til et tryggere og smartere sted. Dette inkluderer å tilby en varslingstjeneste i tråd med våre etiske retningslinjer og å sikre at alle uetiske, kriminelle eller skadelige handlinger i vår egen organisasjon blir anerkjent, behandlet og rettet.

Whistleblowing at AddSecure

Hvem kan melde fra gjennom varslingstjenesten?

Alle kan bruke AddSecure varslingstjeneste for å rapportere alvorlige situasjoner angående AddSecure. Du kan være ansatt, kunde, leverandør, interessent eller helt uten bånd til bedriften. Du kan velge å være anonym, og du er under Whistleblower konfidensialitetsbeskyttelse under og etter hele prosessen.

 

Hva kan jeg rapportere?

Gjennom varslingstjenesten kan og bør du rapportere alvorlige situasjoner eller hendelser innenfor AddSecure angående:

  • Regnskap, interne regnskapsrutiner og revisjonssaker. Bestikkelser, korrupsjon eller annen bank- eller økonomisk kriminalitet.
  • Miljøkriminalitet.
  • Sikkerheten til personvern og personopplysninger, og sikkerheten til nettverks- og informasjonssystemer.
  • Sikkerhet på arbeidsplassen og/eller alvorlige tilfeller av diskriminering eller trakassering.
  • Andre alvorlige uregelmessigheter som gjelder AddSecure’s interesser, eller enkeltpersoners liv eller helse.
  • Forsøk på å skjule noe av det ovennevnte.

Du trenger ikke bevis for å rapportere en mistanke om uredelighet eller hendelse gjennom varslertjenesten.

 

Hva skal rapporten min inneholde?

  • Varslingsrapporten din bør inneholde en kort og tydelig beskrivelse av oppførselen du mener er uredelig, ulovlig eller en trussel mot en person eller selskapet.
  • Vær så nøyaktig som mulig slik at rapporten kan behandles og undersøkes på en forsvarlig måte.
  • Hvis mulig, prøv å svare på følgende spørsmål: Hvem, når, hva, hvordan og hvor?

Last ned våre retningslinjer for varsling for mer informasjon om bakgrunn, formål og prosesser.

 

Hva skjer etterpå?

Varslingstjenesten leveres av en ekstern partner WhistleB, Whistleblowing Centre, for å sikre anonymitet. Kommunikasjonskanalen er kryptert og passordbeskyttet. Alle meldinger vil bli behandlet konfidensielt.

WhistleB sikrer anonymiteten til varsleren. Tjenesten er atskilt fra organisasjonens IT-miljø. WhistleB sporer ikke IP-adresser eller andre data som kan identifisere en person som sender en melding. Meldinger er kryptert og kan bare dekrypteres av utpekte personer. WhistleB kan ikke dekryptere og lese meldinger.