Home / Personsikkerhet

Personsikkerhet: Løsninger for et tryggere arbeidsmiljø

Noen yrkesgrupper har økt risiko for å bli utsatt for trusler og vold. Det kan være samarbeid der du plutselig befinner deg i en utsatt situasjon. Eller yrker der trusler dessverre er tilbakevendende innslag. Vi vet at vi må være forberedt med både kunnskap, opplæring og noen ganger tekniske hjelpemidler for å kunne håndtere disse situasjonene på en god måte.

Begrens personskader og skap et tryggere arbeidsmiljø

Våre løsninger for personsikkerhet er alltid skreddersydd til de spesifikke behovene til arbeidsplassen og bidrar til å begrense personskade og beskytte arbeidsplasser.

Løsningen er spesielt utviklet for ansatte som arbeider alene i farlige miljøer eller som risikerer trusler og vold.

AddSecure har som mål å hjelpe kommuner og bedrifter med å øke tryggheten og sikkerheten til sine ansatte. Som et ledd i arbeidet for å nå disse målene jobber vi hele tiden med å evaluere hjelpemidlene og den nyeste teknologien, slik at vi kan anbefale våre kunder den best egnede og mest kostnadseffektive løsningen.

Personalarm oppfyller et behov for å trygge arbeidsplassen for de ansatte, først og fremst de som jobber alene i risikofylte miljøer. Personalalarmer retter seg mot to ulike risikogrupper:

• Risiko for vold: Personer som i arbeidet kan utsettes for trusler eller vold
• Risiko for ulykker: Personer som i arbeidet utsettes for høy ulykkesrisiko

Våre løsninger innen personsikkerhet

Når noe skjer på arbeidsplassen, teller hvert sekund for å kunne forebygge alvorlige konsekvenser.

Med de riktige løsningene kan et kjøpesenter jobbe aktivt for å unngå trusler og vold, og skape et tryggere miljø både for besøkende og de…

Hvis det inntreffer en hendelse i skolen, sørger AddSecure Trygg skole umiddelbart for at riktige personer får riktig informasjon, at de riktige lokale tiltakene kan…

Slik brukes våre løsninger for personsikkerhet:

Risiko for vold

Den viktigste faktoren for å unngå at en truende situasjon utvikler seg til vold eller mishandling er å raskt få en ekstra kollega til stedet. Dersom en truende situasjon oppstår, kan flere personer stoppe eskaleringen og begrense eventuelle skader. Våre personalarmer har en stor og tydelig alarmknapp som gjør at man enkelt, diskré og effektivt kan utløse alarmen. De har og tilleggsfunksjoner som man down og -timer som gjør at alarmen i visse tilfeller utløses automatisk.

Risiko for ulykke

Ved alvorlige ulykker er tiden til førstehjelp helt avgjørende. Ved alvorlige skader er det helt essensielt å starte førstehjelpsarbeidet før ambulansepersonell er på plass. Å sikre at en kollega raskt kan komme til stedet for å starte førstehjelp kan redde liv. Våre personalarmer bidrar til rask varsling. Dersom man jobber i miljøer med dårlig mobildekning er timerfunksjonen vår en god løsning for å sikre assistanse.

En-til-en møter

Det finnes ulike situasjon der møter kan bli anstrengte og truende. Noen eksempler er i funksjoner hvor man gir beskjed om omsorgsovertakelse av barn, eller hvis NAV må gi avslag på en søknad. Rask tilkalling av en kollega reduserer risikoen for at en truende situasjon utvikler seg til vold eller mishandling. Faste alarmknapper i utvalgte risikomiljøer gir økt trygghet på slike arbeidsplasser.

Last ned brosjyren til din e-post