Home / IoT Connectivity

IoT Connectivity

Vi bruker vår IoT-ekspertise til å levere IoT-konnektivitetsløsninger for sikker kritisk kommunikasjon og sikre data. Dette går som en rød tråd i alt vi tilbyr.

IoT Connectivity – sikre og pålitelige konnektivitetsløsninger for IoT-prosjektene dine.  

Vi lar kundene dra nytte av IoT-kompetansen vår gjennom IoT-konnektivitetsløsninger for sikker kritisk kommunikasjon og sikre data.

AddSecure har brukervennlige løsninger for IoT-konnektivitet som er nyttige når du skal koble deg opp mot Tingenes internett, samle inn data og administrere IoT-mobilenheter.

Ved å gå over til å bli et tilkoblet selskap bygger man et solid grunnlag for effektivitet, bærekraft og kontroll, der beslutninger kan tas uten unødvendig reisevirksomhet. Løsningene våre er både brukervennlige og garantert sikre til enhver tid!

Kundehistorier om IoT fordelt etter segment

Smarte byer

Kundene våre har koblet seg opp mot Tingenes internett med tusenvis av digitale informasjonsskilter, dørlåser, ladestolper for elbiler, billett- og parkeringssystemer – og mye mer.

Forsyningstjenester

Vi har en rekke ulike løsninger i drift som hjelper kundene våre med både datainnsamling for analyse og overvåking, kontroll og fjernservice.

Helsevesenet

Sikkerhet og tilgjengelighet er et must for tilkoblede ambulanser som skal overføre medisinske opplysninger og for personalarmer og annet utstyr brukt i helse- og omsorgstjenestene.

Miljøkontroll

Våre kunder samler inn klimainformasjon for bygninger, som kirker og industrilokaler, og bruker fjernservice-løsningene våre for å kutte ned på antallet reiser.

Sikkerhet

IoT-tjenestene våre lar kundene utforme og levere «sikkerhet som en tjeneste» (SaaS) i form av f. eks. videoovervåkning, tilgangsstyring og overvåking av innbruddsalarmer.

Strømnett

Andre brukstilfeller som baserer seg på sikre løsninger fra oss, inkluderer blant annet overvåking og styring av solkraftverk, vindturbiner og kraftfordelingsnett.

Vi kan tilby mobilbasert IoT-konnektivitet til prosjektene dine, uansett om du trenger lokale SIM-kort eller har kunder internasjonalt.

IoT – raskt og enkelt

rask integrering av IoT for din bedrift

høyt automatiseringsnivå

brukervennlig SIM- og VPN-administrasjon

minimal tid brukt på enhetsadministrering

full skalerbarhet, der løsningene kan utvides i takt med dine behov

operatøruavhengig

eliminerer behovet for IT-ekspertise og sikrer maksimal brukervennlighet

IoT-konnektivitetsplattformen

Det er rimelig enkelt å koble til og administrere enkeltstående IoT-enheter via internett i dag. Likevel står mange virksomheter nå overfor stadig økende kompleksitet innen IoT, med et stadig større antall tilkoblede enheter og økende behov for sikre og pålitelige tilkoblinger. Det å organisere et stort antall enheter er en kompleks oppgave når man ikke har de rette verktøyene for hånden – og når sikkerheten skal ivaretas i tillegg, blir det raskt uhåndterlig.

 

 

IoT-konnektivitetsplattformen vår er en pålitelig og fleksibel løsning for tilkobling via VPN og mobilnettet, som ivaretar sikkerheten til IoT-enhetene og sørger for brukervennlig administrering av enheter og konnektivitetsløsninger. Den er designet for kunder og IoT-systemintegratorer som har et stort antall 4G-, LTE-M- og smalbåndenheter, og gjør det mulig å samle inn og analysere sensordata raskt og enkelt.

IoT-konnektivitetsløsningene leveres med en komplett infrastruktur for administrering av SIM-kort, datatrafikk, fjernsupport og ekstern tilgang. Brukergrensesnittene er intuitive og er automatisert i høy grad, noe som reduserer risikoen for menneskelige feil og dermed øker sikkerheten i de distribuerte løsningene.

Les mer om produktene våre

Snakk med salgsavdelingen

La ekspertene våre hjelpe deg å finne den rette løsningen for dine behov.

Bruk tiden på det som er viktig

Utfordringer:

Når du er avhengig av

 • eksterne IT-konsulenter eller leverandørstyrte systemer
 • at brukerne er bundet til faste åpningstider og kan oppleve lengre ledetider ved endringer, aktivering av abonnementer mv.
 • 30-60 dager til å bygge og sette opp et sikkert IoT-miljø

Løsninger:

 • Bruk SIM- og VPN-selvadministrasjon
 • Aktivering av abonnementer etter behov, når som helst og hvor som helst

Fordeler:

 • Få mulighet til å administrere abonnementer, tilganger og nettverk, og bruke minimalt med tid på det.
 • Det er enkelt å bruke, med få eller ingen krav til IT-kompetanse.

Beskytt merkevaren

Utfordringer:

 • IoT-sikkerhet er knyttet til selskapets omdømme og kan ha katastrofal innvirkning på merkevaren og inntektene hvis den svikter
 • tap av informasjon gjennom hacking og uautorisert tilgang
 • brudd på informasjonssikkerheten
 • løsepengevirus og kapring av enheter

Løsninger:

 • all kommunikasjon sikres automatisk
 • all tilgang til internett eller brukere kontrolleres og overvåkes
 • eksterne ressurser kan ikke identifisere eller få tilgang til enheter på nettverket uten korrekte tilgangsrettigheter

Fordeler:

 • integrert SIM- og VPN-system som (i motsetning til andre løsninger) alltid er fullstendig sikkert
 • automatisering som opprettholder det høyeste sikkerhetsnivået

Full frihet

Utfordringer:

Når du er avhengig av

 • å bruke en sikkerhetssky og mobiltjeneste og være «låst» til tjenesten
 • sikkerhetskonsulenter
 • langsiktige avtaler med leverandører

Løsning:

 • selvbetjent abonnement
 •  full kontroll på og tilgang til konfigurasjonsdata

Fordeler:

 • abonnement uten fast kontraktsperiode
 • ingen venteperiode, og bare én måneds oppsigelsestid (tillit, ikke lange avtaler, bygger relasjoner)
 • all konfigurasjonsinformasjon er lett tilgjengelig

Tingenes internett: E-ordliste med relevante ord og uttrykk

Last ned ordlisten vår og få en oversikt over de mest relevante begrepene knyttet til IoT.

Produkter:

En komplett, pålitelig og fleksibel IoT-konnektivitetsløsning som egner seg for oppkobling og administrasjon av et stort antall enheter på en sikker og enkel måte.

Den sikre plug-and-play IoT-løsningen vår egner seg for deg som vil komme raskt i gang.

Derfor er sikker IoT-kommunikasjon og sikre data så viktig

Løsninger for sikker IoT-konnektivitet er avgjørende for kundenes livs- og forretningskritiske operasjoner. I krisetilfeller kan de bidra til å redde liv og beskytte eiendom og kjernetjenestene dine, i tillegg til å sikre at forretningsdriften opprettholdes.

Snakk med salg!