blog

Er du klar for 4G og 5G? Sjekkliste for installatører

Med avviklingen av 2G-nettet, vil alle alarmer og annen kritisk kommunikasjon knyttet til denne infrastrukturen slutte å fungere. I dag finnes det hundretusener av alarmsystemer basert på utdatert teknologi, som for eksempel brann-, heis-, innbrudds- og trygghetsalarm.

4g og 5g - Sjekkliste for installatører

Teleoperatørenes overgang til 4G og 5G

For installatører med kunder som har samfunnskritiske alarmsystemer eller IoT-enheter, er det på høy tid å gjennomgå og forberede teleoperatørenes overgang til 4G og 5G. 2G-nettet fases ut og vil bli erstattet av fremtidens nettverk: 4G og 5G. Den pågående digitaliseringen av samfunnet risikerer å skape problemer for massevis av forretnings- og samfunnskritisk utstyr som er i drift på 2G, ikke minst heisalarmer. Det er derfor på høy tid at heiseiere forbereder overgangen og sikrer heisalarmen for fremtiden før det er for sent. 

For å gi plass til ny teknologi slår teleoperatørene av de eldre nettene. 3G-nettet er allerede stengt og 2G-nettet, som er mye brukt i ulike industrielle og tekniske aktiviteter, fases ut i 2025. De moderne nettene vil bli tryggere, mer energieffektive og samfunnskritiske tjenester skal optimaliseres – det er rett og slett en forutsetning for utviklingen av et digitalt og bærekraftig Norge. 

Teknologiskiftet – hva, når, hvordan? 

Akkurat nå stenges 2G-nettverk over hele Norge for å gi plass til neste generasjons teknologi. 2G-nettverket forventes å være fullstendig faset ut innen utgangen av 2025. Overgangen til nye, moderne nett gjør at installatører av alarmsystemer og andre vitale og nødvendige systemer skal sikre at kundenes systemer er kompatible. Så hvordan kan du som installatør og servicepartner forberede dine kunder nedleggelse av telenett? Her er noen ting du bør huske på.

 Sjekkliste for installatører:

  • Kartlegge alle kunder med produkter eller enheter som bruker 2G-teknologi.
  • Kontakt kunder for å informere og forklare hvorfor og hva de trenger å oppgradere.
  • Vær proaktiv – sjekk kundenes alarmsystemer fortløpende for å se om det er noen kompatibilitetsproblemer som må løses.
  • Ved nye installasjoner og endringer av teknologi skal det brukes produkter og enheter med nyere 4G- eller 5G-teknologi.

Dette er noen skritt på veien for å sikre at kundene har riktig teknologi og utstyr slik at deres kritiske alarm- og kommunikasjonssystemer kan fortsette å fungere i fremtiden. Sørg for å sikre fremtiden for kritisk kommunikasjon i dag, før det er for sent. 

Guide til teknologiskiftet:

Dette er noen skritt på veien for å sikre at kundene har riktig teknologi og utstyr slik at deres kritiske alarm- og kommunikasjonssystemer kan fortsette å fungere i fremtiden. Sørg for å sikre fremtiden for kritisk kommunikasjon i dag, før det er for sent. Les mer i vår guide til teknologiskiftet