Kobber-, 2G- og 3G-nettverkene fases ut

Sten Olsson forklarer konsekvensene det vil ha for samfunnet og organisasjonen din dersom du ikke handler nå.

Sten Olsson, Chief Business Development Officer i AddSecure, mener at samfunnet må ta større ansvar for å oppdatere utdaterte kommunikasjonssystemer og oppkoblede enheter. Uten umiddelbare tiltak vil mange viktige kommunikasjonssystemer slutte å fungere.

Her snakker vi med Sten om utfordringene vi kommer til å stå overfor i utfasingsprosessen av telenettene, og hvordan organisasjoner bør forberede seg på dette:

1. Hvorfor er dette en hastesak?

Avviklingen av disse nettverkene er et presserende problem ettersom nettverkene faktisk kommer til å stenges, uansett om vi er forberedt på å tilpasse oss denne situasjonen eller ikke. Hvis vi vil unngå risikoen for at systemene våre slutter å fungere, må vi iverksette nødvendige tiltak for å sikre kritiske kommunikasjonssystemer og enheter nå med en gang.

2. Fortell mer om avviklingen av kobber-, 2G- og 3G-nettverkene.

Selv om avviklingen av de gamle kobbernettverkene og 2G- og 3G-nettverkene er nødvendig for å oppnå forbedret funksjonalitet og ta del i den teknologiske utviklingen, betyr det også at all eldre teknologi som fortsatt er knyttet til disse infrastrukturene, vil slutte å fungere.

3. Hva er hovedbekymringene knyttet til at kommunikasjonssystemene og oppkoblede enheter slutter å fungere når nettverksteknologien endres?

Vi ser allerede konsekvensene av at kommunikasjonsoverføringer fra eldre enheter ikke kommer frem til mottakeren. Dette blir stadig vanligere, og vi ser et betydelig etterslep.

Frem til nå har disse problemene stort sett vært knyttet til eldre heisalarmer, men også andre typer alarmer og tilkoblede enheter. Det sier jo seg selv at ingen ønsker å stå fast i en heis der nødalarmen ikke fungerer. Den gamle teknologien begynner å bli et faremoment for kommunikasjonssystemer og tilkoblede enheter, og dermed også for mennesker.

4. Hvilken rolle kommer 5G til å spille de kommende årene?

5G er fremtiden. Det har et enormt potensial og gjør det mulig å sikre mer pålitelig IoT-kommunikasjon. Kommunikasjonssystemene for samfunnskritiske tjenester kan optimaliseres, noe som vil utgjøre en stor forskjell for eksempel ved brann eller for ambulansetjenesten.

I tillegg kommer utrullingen av 5G til å medføre et kjempeløft for IoT, ettersom det er et stort skritt i retning av en fremtid der praktisk talt «alt» er koblet til nettet.

Det pågår enorme endringer i hele Europa i kjølvannet av 5G-utrullingen. Telenor, Vodafone og Three er eksempler på operatører som nå markedsfører 5G-nettverkene og tar i bruk ny teknologi. I tillegg har mobilgiganten Samsung kunngjort at de allerede nå skal se på fremtidens nettverk – 6G.

5. Hva bør vi prioritere og ha fokus på i perioden frem til 2023?

For det første må organisasjoner og myndigheter informeres om hvor viktig det er å bytte ut gamle kommunikasjonssystemer og utdaterte oppkoblede enheter.

For det andre må utdatert utstyr og foreldede kommunikasjonsteknologier oppdateres for å unngå risikoen for at kritisk kommunikasjon ikke kommer frem til mottakeren.

Og til slutt må organisasjonene sørge for at kommunikasjonssystemene og oppkoblede enheter er kompatible med 4G og etter hvert også 5G, slik at funksjonaliteten i disse systemene og enhetene har lang nok levetid.

Kunnskap er nøkkelen til å stille strengere krav til produsenter og systemleverandører. For å unngå at man ligger etter i utviklingen, må det teknologiske skiftet anerkjennes og støttes av samfunnet, myndighetene og næringslivet.

Veien videre

Digitaliseringen baner vei for mange nye muligheter for kommunikasjonssystemer og oppkoblede enheter – men uten tilsvarende oppdateringer i infrastruktur er det mange systemer som før eller siden kommer til å svikte. Nå som stengingen av kobber-, 2G- og 3G-nettene står for døren, er det på tide å oppgradere disse systemene og forhindre at viktige systemer og enheter ikke utelukkes fra nettverket.

 

Guide til teknologiskiftet

Vi har utarbeidet en veiledning til avviklingen av de eldre nettverkene for å hjelpe selskaper og organisasjoner med å sette seg inn i hva dette innebærer.

Her kan du finne ut hvordan du kan bli berørt, og hva du må gjøre for å sikre at overgangen til den nye teknologien blir så sømløs som mulig, blant annet ved å følge den trinnvise sjekklisten i veiledningen.

Last ned!