Home / Transport & Logistikk / Arbeidsflytstyring

Strømlinjeform sjåførenes arbeidsdager gjennom digital arbeidsflytstyring

Vi tilbyr en rekke digitale funksjoner for å automatisere og administrere arbeidsflyten for både transportledelse og sjåfører.

Hva er et arbeidsflytstyringssystem?

Ledende transportselskaper jobber kontinuerlig med å effektivisere ledelsens og sjåførers håndtering av arbeidsflyten. Det betyr å bruke digitale verktøy som letter det daglige arbeidet og som støtter alle tilbakevendende oppgaver. De vanligste områdene med potensial for store besparelser for å effektivisere arbeidsflyten inkluderer

  • forbedret kommunikasjon (via direktemeldinger)
  • registrering av aktiviteter som foregår utenfor kjøring
  • håndtering av transportoppdrag
  • dokumenthåndtering
  • forebyggende vedlikehold av kjøretøy

Ved å tilby transportledelsen og sjåførene digitale verktøy for denne typen oppgaver, sikres effektiv styring av arbeidsflyten og kritisk informasjon er tilgjengelig både i førerhuset og kontoret i sanntid. Systemet gjør det mulig å optimalisere hele arbeidsdagen og målet er å øke ressursutnyttelsen og kunne administrere sin bilpark og sine sjåfører så effektivt som mulig.

Lær mer om våre løsninger for arbeidsflytadministrasjon

La en av våre eksperter vise deg hvordan du kan effektivisere arbeidsdagen og arbeidsflyten med verktøy for direktemeldinger, aktiviteter, oppgavebehandling, dokumenthåndtering og forebyggende vedlikehold.

Hvordan kan våre arbeidsflytadministrasjonstjenester effektivisere virksomheten din?

Forbedret kommunikasjon mellom sjåfør og kontor

Sømløs kommunikasjon mellom sjåfør og trafikkledelse for å effektivt håndtere uplanlagte hendelser.

Oppfølging av sjåførers aktiviteter utenfor kjøringen Detaljert informasjon om sjåførenes aktiviteter utenfor kjøringen som kan brukes til lønnsberegning, fakturering og optimalisering

Detaljert informasjon om sjåførenes aktiviteter utenfor kjøringen som kan brukes til lønnsberegning, fakturering og optimalisering.

Transportoppdrag oppdatert i sanntid

Sjåfører har alltid tilgang til oppdatert informasjon og transportledelsen holdes orientert om status under transport. All nøkkelinformasjon samles inn for korrekt og rask fakturering.

Dokumenter med nøkkelinformasjon alltid tilgjengelig for sjåfører

Alle instruksjoner for lasting, lossing, kvalitetsarbeid og de viktigste rutinene er tilgjengelig for sjåfører digitalt.

Eftersom vi integrerat vårt transportledningssystem med Co-Driver kan vi följa transportflödet på ett smidigt sätt. Vi ser vad som är lastat, lossat och kvitterat. Vi använder även meddelandetjänsten mycket. Den möjliggör snabb kommunikation mellan transportledaren och förarna och den sparar mycket tid och många samtal!

Peter Nilsson, Teknisk Chef Axess Logistics

Direktemeldinger

Hold konstant kontakt med sjåførene dine og kommuniser med dem når som helst. Bruk tjenesten til å håndtere det uforutsette. Send meldinger til sjåførene dine med bare noen få klikk fra Co-Driver Weboffice eller direkte fra din vanlige e-postklient (f.eks. Outlook).

Mer om meldingstjenesten

Aktivitetsledelse

Få full sporbarhet og oversikt over sjåførens aktiviteter som foregår utenfor kjøring som kvalifiserer for betaling og/eller fakturering. Sørg også for å holde styr på aktivitetene som er viktige å følge opp for å kunne optimalisere virksomheten, som fyllingsgrad, tomkjøringer, pallebalanse og ventetider.

Mer om aktivitetstjenesten

Oppdragsledelse

Send all transportinformasjon og ruter direkte til sjåførenes skjermer. Hvis en rute eller et veipunkt endres, vil endringen umiddelbart vises til sjåførene dine. Fra førerhuset kan sjåførene rapportere alle viktige hendelser, for eksempel: lasting, lossing eller ventetider. I tillegg lager du en sjekkliste for arbeidsflyter for å veilede dem gjennom oppgaven. For å ta og sende bilder av dokumenter, som f.eks CMR, vil komme godt med når du vil ha dem tilgjengelig på kontoret umiddelbart.

Mer om oppdragshåndteringstjenesten

Dokumenthåndtering

Våre integrerte systemer viser detaljerte rapporter om avstander, utslipp, aktiviteter og mer. Analyser ruter med tanke på lønnsomhet ved å bruke analysemodulen som samler inn data om virksomheten din. Dette er en viktig kilde for deg for å få innsikt om virksomheten din og dens lønnsomhet.

Mer om dokumenthåndteringstjenesten

Vedlikehold av kjøretøy

Forebyggende vedlikehold er vedlikehold som utføres med jevne mellomrom på lastebilene dine (og annet utstyr) for å redusere sannsynligheten for at de går i stykker. Den utføres mens kjøretøyene dine fortsatt fungerer slik at de ikke går i stykker uventet.

Mer om kjøretøyvedlikeholdstjenesten

Bestill en demo!

La oss fortelle deg mer om våre digitale arbeidsflyttjenester som kan hjelpe deg med å effektivisere virksomheten din.