Risikoer og muligheter med teknologiskiftet til 4G og 5G

Etter flere tiår i tjeneste er utfasingen av 2G til fordel for 4G og 5G i gang i Norge. Til tross for et nært forestående skifte er langt fra alle bedrifter, myndigheter, organisasjoner og andre viktige samfunnsfunksjoner klare for overgangen til 4G og 5G. 

4G og 5G i Norge

Det er viktig å bytte ut utstyr basert på eldre teknologi 

Alle har et ansvar i den pågående teknologiendringen og dette gjelder ikke minst sikkerhetsbransjen. I tillegg til å gjennomgå eksisterende systemer og infrastruktur som er avhengig av 2G, må de sørge for at leveranser av analogt utstyr for alarmkommunikasjon og annen kritisk kommunikasjon opphører. Sikkerhetsbransjen har også et ansvar for å informere om risikoen ved bruk av utdatert teknologi.

Enhver bedrift, organisasjon og myndighet med samfunnskritiske aktiviteter må forstå viktigheten av å erstatte gamle alarmsendere og andre tilkoblede enheter. I et godt samarbeid kan både samfunn og bedrifter unngå problemer når 2G fases ut, ingen enkelt aktør eller sektor kan håndtere endringen på egen hånd. 

Nye mer effektive og bærekraftige tjenester 

Overgangen til 4G og 5G gir en rekke muligheter. Ved å erstatte gammelt utstyr oppdateres aldrende digitale systemer til moderne og mer effektive løsninger som muliggjør lavere vedlikeholdskostnader og redusert energiforbruk.  

Den økte digitaliseringen og de raskere mobilnettene gjør det mulig for mange virksomheter å øke effektiviteten og redusere utslippene gjennom fjernovervåking, systemoppgraderinger over nettet og færre servicebesøk på stedet. 

Mye rundt oss i dag er på en eller annen måte koblet til internett, og det vil bli mye mer. Å fase ut gammelt utstyr og ta i bruk moderne teknologi når mobilnettene skal bygges ut kan virke som et nødvendig onde. Men i skiftet til 4G og 5G er det også store muligheter for å skape nye verdier som også har positive effekter.

Guide til teknologiskiftet 

For å vite mer og få hjelp på veien mot 4G / 5G kan du lese om teknologiskiftet i vår guide – med fakta og sjekkliste.