Home / Personsikkerhet / Trygt kjøpesenter

Trygt kjøpesenter: En løsning for økt sikkerhet på kjøpesentre og butikker

Øk tryggheten på kjøpesentre og for butikkmedarbeidere

Øk sikkerheten på kjøpesentre og for butikkmedarbeidere med de riktige løsningene

På offentlige steder der det er mange mennesker i bevegelse, er det økt risiko for at det oppstår truende eller voldelige hendelser. Et kjøpesenter er et eksempel på et slikt miljø hvor det finnes flere ulike typer sikkerhetsutfordringer i virksomheten, både i felleslokalene og i butikkene.

Sikkerhet på kjøpesenteret

Et kjøpesenter er et sted hvor mange mennesker møtes og er i bevegelse. Med det følger også en økt risiko for ulike hendelser, som tyveri og nasking, bråk mellom besøkende eller utagerende personer.

Med de riktige løsningene kan et kjøpesenter jobbe aktivt for å unngå trusler og vold, og skape et tryggere miljø både for besøkende og de som jobber der. Gjennom f.eks. personalarm kan vektere tilkalle forsterkninger fra kolleger i nærheten, eller ta imot alarmer fra butikker for raskt å komme seg til rett sted.

Legg til rette for sikkerhetsarbeidet på kjøpesenteret

Med de riktige kommunikasjonsløsningene kan man legge til rette for det daglige arbeidet på kjøpesenteret. Ved å koble sammen alarmknapper i butikker, vekternes alarmenheter og telefoner, tekniske alarmer og infoskjermer i personalrommene, kan man raskt og direkte spre informasjon til riktig mottaker. Det gjør det mulig å reagere raskt, og sikre at de riktige tiltakene settes i verk.

Ta kontakt med oss for å finne ut mer

Sikkerhet for butikker

Sikkerhet for vektere

Sikkerhet for besøkende

Sikkerhet for butikkmedarbeidere

Butikkpersonalet møter mange mennesker i arbeidet, og kan havne i utrygge situasjoner med kunder eller bli vitne til butikktyveri og nasking. Med en lett tilgjengelig alarmknapp bak kassen er det mulig å tilkalle vektere raskt for å få direkte assistanse.

Sikkerhet for vektere

Vektere er en spesielt utsatt yrkesgruppe som har som oppgave å ta seg av spesielle situasjoner. Dersom en vekter havner i en truende situasjon, kan det være avgjørende å få flere kolleger raskt til stedet for å kunne forhindre at en situasjon eskalerer.

Sikkerhet for besøkende

Med de riktige kommunikasjonsløsningene på plass kan kjøpesenteret handle raskt for å forebygge truende situasjoner, unngå kritiske hendelser og sikre et trygt og hyggelig miljø for besøkende.

Løsningen skreddersys etter kjøpesenterets behov og kan bestå av

Personalarm

Med trygghetsalarmer kan vaktene ta imot alarmer fra butikker, tekniske alarmer og sende alarmer til hverandre.

App

AddView gjør det mulig å ha et helhetsbilde over tekniske systemer og alarmhendelser i kjøpesenteret.

Alarmknapp

Gjennom en alarmknapp bak kassen kan butikkpersonalet raskt og enkelt varsle sikkerhetsvakter når det oppstår en hendelse.

Vil du vite mer om våre trygghetsløsninger for kjøpesentre?

Ta kontakt med salgsteamet vårt