Home / Smart Alarms / Produkter / Alarmsendere

Alarmsendere

Utforsk våre alarmsendere og produkter for alarmoverføring. Vi har alarmsendere til ulike typer behov og sikkerhetsinstallasjoner, samt tjenester som gjør det enkelt å overvåke sikkerhetssystemene dine.

Alarmsendere

Airborne alarmsendere overfører alarmer fra innbrudds- og brannalarmanlegg via mobilnettet. Alarmsenderen finnes i flere versjoner, med eller uten kapsling og batteribackup.

Edge alarmsendere gir deg en digital og fremtidssikker løsning, uansett om det gjelder eksisterende eller nye installasjoner.

AddView

Med AddView kan du overvåke status og alarmhendelser fra alle sikkerhetssystemene dine. Du får rask og enkel tilgang til både aktive alarmer og historiske hendelser. Når en kritisk hendelse inntreffer, vil du bli varslet umiddelbart – via SMS, push eller e-post.

  • Ensartet styring og oversikt over alle operasjoners alarmsystemer

  • Muliggjør rask handling ved alarmer og tekniske feil

  • Fungerer med alle alarmoverføringstjenester fra AddSecure

Les mer

Alarmtjenester

Våre Smart Alarms-tjenester gir deg pålitelige og sikre løsninger for overvåket alarmoverføring, som sikrer en tydelig kommunikasjonsvei fra hendelse til respons. Tjenestene våre overvåkes døgnet rundt, hver dag i uken.

Sikker og sertifisert alarmkommunikasjonstjeneste for alarm og feiloverføring mellom ditt brannalarmanlegg og valgt alarmsentral.

Overvåke alarmoverføringstjenester videresender heisalarmer og feilmeldinger til alarmmottakere. Alarmoverføringen skjer primært via mobilnettet (2G / 4G).

Alarmkommunikasjonstjeneste som tilbyr en løsning med høy pålitelighet og enkel igangkjøring.

Våre tekniske alarmtjenester er en M2M/IoT-løsning som forenkler kommunikasjonen mellom maskin og maskin, uansett bransje. Tjenesten er enkel å bruke, sikker og skalerbar.

Ønsker du mer informasjon om våre produkter og tjenester?

Spesialistene våre hjelper deg med å finne den rette!