blog

Hvordan det hele startet – fra 2G til 5G

I Japan i 1979 ble det første mobilnettet, som med tilbakevirkende kraft fikk navnet 1G, lansert, og i 1991 ble 2G, med GSM-standarden, kommersielt tilgjengelig i Finland.

I Japan i 1979 ble det første mobilnettet

Fra 2G til 5G

Med 2G gikk radiosignalene over fra analog til digital, og ga dermed nye muligheter for dataoverføring. Det markerte starten på en bred utvidelse av tilkoblede enheter og det som i dag kalles tingenes internett (IoT). Teknologien er fortsatt mye brukt for kommunikasjon av kritiske systemer og infrastruktur. 

Med 2G ble grunnlaget lagt for trådløs kommunikasjon slik vi kjenner den i dag. Ti år senere ble det første kommersielle mobilnettverket lansert av videreutviklingen 3G, som med høyere hastigheter ga nye muligheter og er ansett som starten på mobil dataoverføring. I tillegg til å gi opphav til smarttelefonen og mobilt bredbånd slik vi kjenner dem i dag, var det 3G som for alvor tokdigitalisering til kritiske samfunnsfunksjoner. Selv om både 2G og 3G er flere tiår gammel teknologi, brukes de fortsatt av mer enn 50 prosent av alt IoT-utstyr over hele verden. 

Det store teknologiskiftet til 4G 

I desember 2009 ble Sverige og Norge, de første til å lansere kommersielle 4G-nettverk. Igjenvar den store nyheten raskere dataoverføring. Med kapasiten til 2G og 3G er det på mange områder kun mulig å gi enkle statusmeldinger – om noe har skjedd eller ikke. Med 4G kom et mobilnett som i mange situasjoner kunne matche eller til og med yte bedre enn bakkenettet. Kort sagt åpnet 4G for helt nye muligheter. 

Toveis talekommunikasjon  ble ledsaget av video og bilde i sanntid mer sømløst enn 3G kunne tilby. En rekke tilkoblede enheter kan begynne å samarbeide for å gi et bedre beslutningsgrunnlag for analyser av hendelser, lokasjoner og utstyr. Kunstig intelligens (AI), sanntids videoovervåking, smarte nett for intelligent distribusjon, systemer for måling av luftforurensning i storbyer og avanserte systemer for økt klimagevinst. Innenfor helse- og omsorgstjenestene er det også mye å tjene på fremskrittene 4G har ført med seg. 


Høy sanntidsdataoverføring med 5G
 

For to år siden startet utvidelsen av 5G i store byer og er nå i gang over hele landet. En viktig del av utviklingen av 5G var vesentlig mindre forsinkelser for IoT-enheter. Med en uttalt maksimal forsinkelse på 10 millisekunder, ett hundredels sekund, er sanntidsdataoverføring over mobilnettverket en realitet. Et vanlig eksempel hvor minimal forsinkelse er av største betydning er selvkjørende biler. 

Bruk av 5G kan også gi nye muligheter  til redningstjenesten, som  kan overføre vitale parametere fra skadde mennesker til sykehuset fra ulykkesstedet og starte riktig behandling raskere enn før.  sikkerhetsselskaper kan ta ibruk videostrømmer med i 4K oppløsning slik at avansert AI kan brukes til for eksempel ansiktsgjenkjenning. 

Med 4G og 5G åpnes nye dører, men utvidelsen medfører også utfordringer på kort sikt. Når fremtidens nett bygges ut, vil 2G fases ut, som mange samfunnskritiske funksjoner fortsatt er avhengig av i dag. Arbeidet med å stenge kobbernettet pågår for fullt, med mål om at stengingsarbeidet er fullført innen utgangen av 2023. To år senere, i 2025, skal også 2G-nettet ha blitt helt utfaset. Det haster derfor for hele samfunnet å starte utfasing av utstyr avhengig av 2G – fra heisalarmen til medisinsk utstyr. 


Guide til teknologiskiftet
 

For å vite mer og få hjelp på veien mot 5G kan du lese om teknologiskiftet i vår guide – med fakta og sjekkliste.