Home / Personsikkerhet / Trygg skole

Trygg skole

Denne løsningen sikrer at de riktige personene får riktig informasjon i rett tid, og at de riktige tiltakene og sikkerhetsnivåene aktiveres. Dette gjør skolene i stand til å forebygge eller begrense effekten av hendelser lokalt inntil hjelpen ankommer.

Forhindre eller redusere virkningen av en hendelse

Hvis det inntreffer en hendelse i skolen, sørger AddSecure Trygg skole umiddelbart for at riktige personer får riktig informasjon, at de riktige lokale tiltakene kan iverksettes og at riktige sikkerhetsnivåer automatisk aktiveres i adgangssystemer osv. Dette forhindrer eller begrenser konsekvensene til politiet, vakter eller brannvesenet kommer.

Utfordringer

  • Antallet alvorlige hendelser øker stadig i skolen i Europa. For eksempel har antallet rapporterte tilfeller av vold, trusler og ran fordoblet seg de siste fem årene i Sverige.
  • Normalt skjer den største skaden i løpet av de første ti minuttene, før hjelpen fra utsiden normalt har kommet til.
  • Til tross for forebyggende investeringer i kodelåser og adgangssystemer er det dessverre i mange tilfeller elever med adgang til skolen som står bak hendelsene.

Løsning

Allerede noen sekunder etter at en hendelse inntreffer er det absolutt kritisk at de riktige beslutningene tas lokalt av skolens personale. Riktig informasjon og tydelige instruksjoner om eventuell innrømming eller evakuering må automatisk og umiddelbart sendes til elever, skolepersonalet og beredskapstjenestene.

AddSecure Trygg Skole

Trygg Skole fra AddSecure er en kommunikasjonsløsning som sikrer at riktig informasjon raskt kommer frem til rette vedkommende, og at riktige tiltak iverksettes umiddelbart i en kritisk situasjon. Løsningen støtter de ansatte ved både større og mindre hendelser, og gir skolen bedre muligheter til å gripe inn lokalt ved for eksempel ulykker eller slagsmål i skolegården. Den kan også brukes ved alvorlige hendelser som overfall på lærere og ansatte, eller ved voldshendelser der det er behov for generell evakuering eller å gå i dekning.

Vil du vite mer om Trygg Skole?

Prat med en av våre eksperter

Begrense personskader

Med muligheten til å umiddelbart kunne iverksette de riktige lokale tiltakene kan dere begrense personskader og lidelser – kanskje til og med redde liv!

Minimerer risikoen for at feil beslutninger

Riktig informasjon og tydelige instruksjoner sendes automatisk til riktige personer, slik at risikoen for feil beslutninger og kritiske forsinkelser minimeres.

Brukervennlig

Regelmessig bruk av løsningen for å vise generell informasjon og begrense hendelser som f.eks. vandalisme og salg av rusmidler gjør at personalet blir vant til å håndtere systemet, noe som er nødvendig den dagen det skjer noe alvorlig. I tillegg formidles det indirekte en trygghetsfølelse til både elever og lærere

Innspilt webinar: Hvordan øker vi sikkerheten for elever og lærere i skolen?

Tall viser at vold og trusler i skolen blir vanligere. Hvordan kan vi øke sikkerheten i skolen uten at det går utover følelsen av frihet og åpenhet for elever og lærere?