Home / Smart Alarms / Produkter / IoT Alert

IoT Alert

AddSecure IoT Alert er et alarmkonsept som legger til rette for mange forskjellige løsninger, og inkluderer et stort antall alarmknapper, sensorer, og alarmmottakere. Teknologien vi bruker er fremtidsrettet, skalerbar og kostnadseffektiv. Trådløse enheter muliggjør enkel og rask installasjon, og den kan lett oppgraderes uten behov for store fysiske endringer ved senere utvidelser.

Flexibel trådløs alarmløsning

AddSecure IoT Alert består av sensorer og alarmknapper som kommuniserer med en IoT Gateway. Denne har så lang rekkevidde at man som regel bare behøver én eller to av dem for å dekke en hel installasjon.

IoT Gateway-en er koblet til en 4G router som sender all informasjon fra knapper, sensorer og kameraer, videre til AddSecure IoT Alert Platform. Derfra behandles alarmsignalet i henhold til konfigurasjon og regler, som betyr at det kan ende opp i for eksempel AddView, på en informasjonsskjerm, eller at det tennes en lampe. Man kan med andre ord sette sammen en effektiv alarmløsning som kan varsle på flere forskjellige måter, og til en eller flere enheter.

Hele løsningen styres fra en administrasjonsskjerm med et intuitivt brukergrensesnitt.

IoT Alert Flow shartKonseptet består av sensorer og alarmknapper, tilkoblet en IoT-Gateway, som i sin tur sender informasjon til AddSecure IoT Alert Platform. Derfra sendes det varsler om hendelser til dine alarmmottakere, i henhold til konfigurerte planer.

Faste og bærbare alarmknapper

Vi tilbyr både fastmonterte og trådløse alarmknapper. De som fastmonteres benyttes der rommet er angitt på forhånd. De bærbare knappene posisjoneres med Bluetooth, og gir informasjon om i hvilket område alarmen er utløst.

Sensorer

Fordi at dette konseptet baserer seg på åpne standarder kan vi tilby et bredt spekter av sensorer til disse løsningene. Eksempler på dette er sensorer for dører og vinduer, lyd, bevegelse, luftfuktighet, CO2 osv.

Analyse

Statistikk fra sensorene og alarmknappene kan avleses og analyseres i AddSecure sin portal.

Segmenttilpassede løsninger

AddSecure tilbyr en rekke tilpassede løsninger basert på IoT Alert:

Løsning for skolesikkerhet.

Løsning for kjøpesentre og butikker.

Fordeler med IoT Alert

Fleksibelt og skalerbart alarmkonsept som kan tilpasses etter behov

Trådløs installasjon som gir minimalt avtrykk på lokaler og bygninger

Direkte varsling til rette personer – for rask lokal oppfølging

Løsningen baserer seg på åpne protokoller som muliggjør integrasjon av en hel del sensorer og alarmkilder

Enkel å administrere

Vil du vite mer om IoT Alert?

Ta kontakt med salgsteamet vårt.