Home / Personsikkerhet / Sikker arbeidsplass

Sikker arbeidsplass

Våre løsninger sikrer viktige sosiale funksjoner og bidrar til å minimere skader og forebygge katastrofer. Disse brukes i kontorlokaler, på flyplasser og havner, samt stadioner, industribygg, kjøpesenter med mer.

Minimer, håndter og behandle skader

Når noe skjer på arbeidsplassen, teller hvert sekund for å kunne forebygge alvorlige konsekvenser. Du har ikke tid til å vente på hjelp fra for eksempel politi, vektere eller brannvesenet. Riktige personer trenger riktig informasjon og  instruksjoner raskt – du må handle med en gang!

AddSecure Sikker arbeidsplass er en fleksibel og pålitelig kommunikasjonsløsning for raskt, sikkert og effektivt å kunne:

  • Iverksette lokale tiltak
  • Gi beskjed til kolleger på stedet
  • Kommunisere med og informere mange mennesker over store geografiske områder

Begrenser personskader – til og med redde liv

Minimerer kostnadene ved driftsstans, leveringsforsinkelser og nødsituasjoner

Begrense eventuelle skader på anlegg og kostnader ved unødvendige forsikringsspørsmål

Øker tryggheten og trivselen til de ansatte, hvilket gir lavere kostnader knyttet til uønsket sykefravær og personalutskiftning

Eksempler på bruk:

Kommuner

I hver kommune er det ulike behov for trygghets- og sikkerhetsløsninger. Det kan handle om kompetansesystemer, intelligent kamerastøtte som aktiveres ved behov, overvåking bygninger med mer. Med riktig valg av tekniske hjelpemidler blir ansatte, bygninger og lokaler blir tryggere og sikrere. Vi har for tiden samarbeidsavtaler med over 200 svenske kommuner.

Samfunnskritiske anlegg

Ved samfunnskritiske anlegg foregår virksomhet som er kritisk for samfunnet generelt og/eller som kan få alvorlige konsekvenser for hele samfunnet hvis det oppstår en større hendelse. Flyplasser, havner og kraftforsyning er eksempler på virksomheter som er kritiske for samfunnet. Petrokjemisk industri, kjernekraftverk og oljedepoter er eksempler på virksomheter der en alvorlig ulykke i verste fall kan medføre at hele byer må evakueres.

Felles for disse er behovet for å raskt kunne oppdage problemer og å på en sikker og rask måte kunne spre informasjonen både innenfor virksomheten og i nærmiljøet. Behovet for å nå ut til mange mottakere raskt og sikkert er avgjørende for effektiv håndtering. AddSecures TeleCall-system kan via sitt sikre radiosystem sørge for samtidig, rask, sikker og effektiv informasjon både innenfor virksomheten og videre til eksternt alarmmottak, nødetater og tjenestepersoner i beredskap i kommunen. Lokal styring av trafikkflyten via trafikklys og porter sikrer rask og sikker innsats og forhindrer adgang til hendelsesområdet for uvedkommende.

Arenaer

Stadioner, arenaer og fornøyelsesparker skal være steder for glede og fornøyelse med venner og familie. Som ansvarlig kommer du til å få store utfordringer med å garantere et sikkert miljø for både personale og besøkende, spesielt med store og livlige folkemengder.Et pålitelig kommunikasjonssystem er selve essensen for å kunne håndtere hendelser på en effektiv måte.

Industri, produksjon og lager

Produksjonsavbrudd og alvorlige hendelser i produksjonsmiljøer kan medføre store kostnader og i verste fall sette selskapets overlevelse på sikt i fare. Med et system som muliggjør øyeblikkelige tiltak som bestemmes av de nærmeste kollegene, er det store verdier å spare.

Med AddSecures TeleCall-system kan blant annet tekniske feil som oppstår i produksjonen sendes umiddelbart til driftsansvarlig, som raskt kan følge opp problemet, brannansvarlig kan iverksette en lokal slukkeinnsats i vente på brannvesenet osv. Vi tar et helhetlig ansvar for våre leveranser og oppdrag, som omfatter prosjektering, installasjon, idriftsettelse og service.

Kjøpesentre

Varehandelen er en spesielt utsatt sektor, der trusler, ran og tyveri er vanlig rundt om i landet. Å ivareta tryggheten til personale og varer er en stor utfordring. Ved å installere alarmsystemer som tilkaller lokale vektere direkte kan responstiden gjøres kortere og mange mindre hendelser avverges, før de fører til større skader.

Når du som butikksjef, butikkselger eller bedriftseier velger våre sikkerhetsløsninger, får du ikke bare en enkel og driftssikker funksjon, men også en priseffektiv løsning av høy kvalitet med innovative funksjoner.

Snakk med salgsavdelingen

La ekspertene våre hjelpe deg å finne den rette løsningen for dine behov.