Home / Alarmoverføring / Heisalarm

Heisalarm

Dersom heisen stopper og du trykker på alarmknappen forventer du nok å få raskt svar og hjelp. Med våre kontinuerlig overvåkede alarmtjenester sikrer du ikke bare heisalarmene til organsiasjonen, men også tryggheten om at brukere får snakke med en person i den andre enden om de behøver hjelp.

Heisalarmer designet for å løse fremtidens utfordinger

Ettersom de faste telefonlinjene moderniseres og mobilnettet utvikles, overføres ikke lenger analoge heisalarmer til alarmmottak på en pålitelig måte. Vår digitale kommunikasjonsløsning for heisalarm er kompatibel med alle alarmpaneler og støtter markesledende alarmprotokoller.

Våre tjenester for alarmoverføring overvåker og videreformidler heisalarmer og feilmeldinger til alarmmottakeren. Med mobil alarmkommunikasjon får du raskt og enkelt en løsning som oppfyller de strengeste sikkerhetskrav. Våre kunder stiller høye krav, og derfor tilbyr vi alarmkommunikasjon med mulighet for toveis taleforbindelse og sikker nødkommunikasjon via mobilnettet. Og kritiske alarmer sendes i løpet av noen sekunder til den valgte alarmmottakeren.

AddSecures tjenester overvåker kommunikasjonen mellom alarmsystemet ditt og den valgte alarmmottakeren døgnet rundt, og varsler umiddelbart dersom det oppstår systemendringer.

Vår heiskommunikasjon oppfyller – og overgår i mange tilfeller – alle gjeldende direktiver og standarder for heisalarmer. For eksempel overvåker vi kommunikasjonen tre ganger så hyppig som det som er standard for heisalarmer. Du kan også koble alarmsenderen til fast IP som sekundær kommunikasjonsvei.

Brosjyre: AddSecure Heisalarm

Oversikt og økt sikkerhet

I tillegg til alarmtjenestene vi tilbyr, kan vi gjøre hverdagen enda sikrere for deg og kundene dine ved hjelp av tilleggstjenestene våre. Disse gir deg større fleksibilitet hva gjelder driftsovervåkning og gir bedre kontroll over alarmsystemer og eventuelle driftsfeil som oppstår. Fjernservice muliggjør feilsøking og tilgang til eksternt utstyr.

Sertifisert alarmoverføring

Norges beste utvalg av sertifisert alarmoverføring

Full pålitelighet

Overvåkning 24/7 gir full pålitelighet

Sikker overføring

Secure SIM-kort gir sikker overføring, separat fra annen nettrafikk

Komplett alarmoverføring

Terminal med bundlet mobilabonnement, uavhengig av alarmmottak og operatør

Full oversikt over alle hendelser

AddView gir deg raskt en samlet oversikt, uansett om det gjelder brann-, innbrudds- eller heisalarm

Tett samarbeid med operatør

Sikrer tidlig informasjon ved eventuelle driftsforstyrrelser

Vil du vite mer om våre løsninger for heisalarmer?

Prat med en av våre eksperter

“Vi har en skjerm som er oppe og går hele tiden, hvor vi har full oversikt over alle alarmene. Der ser vi enkelt om noen av dem er utløst, eller om det er feil på noen av sentralene.

Lars Erik Hall, Chief of Electronics, Østfold municipality

Sånn digitaliserte Østfold fylkeskommune sine heisalarmer

Har dine alarmsendere støtte for 4G?

Telenor har besluttet å legge ned 2G- og 3G-nettet. Samtidig skal 4G-nettet utvides og forbedres. Dette har betydning for deg og din organisasjon om du har utstyr som kun støtter 2G- og 3G-kommunikasjon.

AddSecure AddView

Ved hjelp av den web- og mobilbaserte tjenesten AddView får du på en sikker og smidig måte tilgang til informasjon som gjør at du raskt kan avgjøre om systemene dine fungerer som de skal. Du får full oversikt over all aktivitet i alle virksomhetens alarmanlegg.