ISO sertifiseringer og miljøstyringssystem

AddSecures management system er sertifisert i henhold til ISO 9001, 14001 og 27001. 

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre sikkerheten og kvaliteten på produktene våre, våre kunderelasjoner, vår miljøpåvirkning og oss selv. Vi etterlever lover og forskrifter som gjelder vår virksomhet. 

Management systemet omfatter alle våre aktiviteter og viser at våre prosesser og rutiner oppfyller internasjonal standard. 

Omfanget er angitt i hvert sertifikat. 

Les mer om vår bedriftsstyring her.