ISO sertifiseringer og miljøstyringssystem

AddSecures kvalitets- og miljøstyringssystem er sertifisert i henhold til ISO 9001- og 14001-standardene.

Vi er forpliktet til kontinuerlig å forbedre kvaliteten på produktene våre, våre kunderelasjoner, vår miljøpåvirkning og oss selv. Vi overholder gjeldende lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet.

Styringssystemet omfatter alle våre aktiviteter og bekrefter at våre prosesser og vanlige praksiser oppfyller internasjonale standarder.

     

Les mer om vår bedriftsstyring her:
https://www.addsecuregroup.com/corporategovernance/