AddSecure

Norsk Logg inn

Vi bidrar til et tryggere samfunn gjennom å sikre kritisk kommunikasjon

Datahaller og datarom

Luftfuktighet og temperaturnivå er viktige miljøparametere i datasentre og datarom. Vi leverer sensorer og kommunikasjonsutstyr som innhenter slik informasjon, og presenterer det på en oversiktlig nettside. Kritiske nivåer kan varsles spesifikt som alarmhendelser. Kombinert med å overvåke UPS og sabotasjealarm, samt muligheter for en out-of-band aksess til kritiske nettverkskomponenter, utgjør dette til en løsning som tilfører sikkerhet for noen av kundens viktigste verdier.

Høysikkerhet for banknæringen

Vi har lang erfaring med høysikkerhetskunder som krever at vi etterlever de strengeste kravene til sikkerhet og tilgjengelighet. Produktene og tjenestene har en dokumentert oppetid på godt over 99,8 % i løpet av 12 måneder.

Heisalarm

I henhold til gjeldende standarder skal alle moderne heiser automatisk koble opp toveis tale til et bemannet mottak når det trykkes på alarmknappen i en nødsituasjon. Det er krav om alarm i alle heiser for å sikre trygghet for servicepersonell og brukere av heisen. Anleggene kvalitetssikres hyppig ved ende-til-ende testing, og alarmsignalene kombineres dessuten med overvåkningskamera som sørger for essensiell verifisering ved alarmtilstander.

Brann og sikkerhet

Vår tjenesteplattform gir maksimal pålitelighet og driftsstabilitet for tradisjonell og moderne alarmkommunikasjon. Brannvesen og politi varsles automatisk ved kritiske hendelser. Hurtig deteksjon er avgjørende for å hindre katastrofer.

Monitorering av vannstand

Ved bruk av spesielle sensorer overvåkes vannstand og væskemengder i pumpekummer og tanker. Eventuelle lekkasjer eller andre spesifiserte hendelser meldes til definerte og hensiktsmessige mottakere.

Bygningsdrift

Våre produkter og tjenester sikrer alarmoverføring fra alle typer bygningsmasser og alarmanlegg. Overføring av tekniske alarmer til riktig mottaker i en driftsavdeling kan gi bedriften eller kommunen store kostnadsbesparelser.

Temperaturovervåking

Kjølerom og kjøledisker overvåkes ved å benytte temperatursensorer tilknyttet våre alarmsendere. Våre tjenester tilbyr historiske data og statistisk analyse som tilfører nødvendig kvalitetskontroll og dokumentasjon for denne type applikasjoner. Dermed kan preventive tiltak utføres i god tid før problemer oppstår.

Personalarm

Trygghet gir deg et rikere liv og gjør at dine nærmeste kan slippe bekymringer. Med personalarm kan du enkelt tilkalle hjelp når du føler deg utrygg.

Adgangskontrollsystemer

Vi leverer dørtelefoni og taletjenester for adgangskontrollsystemer. Fjernservice- og aksess til slike anlegg tilfører nyttig oversikt og administrasjon av dører og låser for utvalgt personell.

Multicom Security, Safetel og Securinet har gått sammen til ett felles selskap – AddSecure. Vi er Nordens ledende leverandør av sikker alarmoverføring og kritisk kommunikasjon. For deg som kunde kan vi tilby de beste løsninger og tjenester innen sikker alarmoverføring – brann-, innbrudds-, heis-, person- eller tekniske alarmer. 

Velkommen!

Nyheter

Vis forrige