Home / Alarmoverføring / Brannalarm

Brannalarm

Menneskeliv og store verdier står på spill når brannalarmen går. Derfor er det helt avgjørende at du kan stole på overføringen av alarmen, og at den når rett mottaker – hver gang. Med vår løsning kontrolleres tilkoblingen mellom alarmsystemet ditt og alarmmottaket døgnet rundt.

Sikker og rask overføring av brannalarmer

Når menneskeliv og verdifull eiendom står på spill, er en fungerende brannalarm helt avgjørende. AddSecures alarmsendere og -tjenester sørger for at du har en sikker alarmkommunikasjon, og at alarmen kommer frem til rett mottaker – og i tide.

Våre alarmsendere og -tjenester etablerer en sikker og pålitelig kommunikasjonsvei. Kritiske alarmer sendes i løpet av noen sekunder til alarmmottakerene dine for rask håndtering.

Tjenesten overvåker kommunikasjonen mellom alarmsystemet ditt og alarmmottakere hele døgnet, og varsler deg umiddelbart om systemendringer.

Våre tjenester for overføring av brannalarm  er sertifisert i henhold til gjeldende direktiver, standarder og krav.

 

Tjenster brannalarm

Fire Building 4G T25

Denne tjenesten tilfredsstiller alarmoverføring fra bygg i risikoklasse 1-4 der bruksområdet er uten særskilte behov. Tjenesten er tilgjengelig for rapportering til alarmstasjon og fjerndrift. Alarmkommunikasjonen mellom ditt alarmsystem og valgt alarmstasjon er overvåket, og kommunikasjonen kontrolleres hver 25. time (T25).

Fire Personel 4G M30

Abonnementet passer for overføring av brannalarm fra bygg i risikoklasse 5 eller 6, samt bygg med lavere risikoklasse med særskilte behov. Tjenesten rapporterer til valgt alarmstasjon hvert 30. minutt (M30), og tilfredsstiller kravet om overføring til offentlig godkjent nødsentral.

Fire Care 4G M3

Når du har høye krav til sikkerhet gjelder det å ha en alarmoverføring du vet tilfredsstiller alle krav. Fire Care overgår kravene som gjelder for alarmoverføring fra bygg i risikoklasse 5 eller 6, og er tilpasset objekter med særskilt behov for assistert evakuering. Tjenesten kontrolleres kontinuerlig, og eventuelle systemfeil rapporters til valgt alarmstasjon hvert 3. minutt (M3). Abonnementet tilfredsstiller også kravet om overføring til offentlig godkjent nødsentral.

Tilleggstjenester Fire

  • ESPA
  • Fjerndrift
  • To føringsveier
  • Overføring til brannvesen (Gjelder Fire 4G T25)
  • Overføring av teknisk- og innbruddsalarm til annet alarmmottak

Vil du vite mer om våre løsninger for brannalarmer?

Prat med en av våre eksperter

Oversikt og økt sikkerhet

I tillegg til alarmtjenestene vi tilbyr, kan vi gjøre hverdagen enda sikrere for deg og kundene dine ved hjelp av tilleggstjenestene våre. Disse gir deg større fleksibilitet hva gjelder driftsovervåkning og gir bedre kontroll over alarmsystemer og eventuelle driftsfeil som oppstår. Fjernservice muliggjør feilsøking og tilgang til eksternt utstyr. Les mer om AddSecure AddView og AddSecure Remote Service her.

Sertifisert alarmoverføring

Norges beste utvalg av sertifisert alarmoverføring

Full pålitelighet

Overvåkning 24/7 gir full pålitelighet

Sikker overføring

Secure SIM-kort gir sikker overføring, separat fra annen nettrafikk

Komplett alarmoverføring

Terminal med bundlet mobilabonnement, uavhengig av alarmmottak og operatør

Full oversikt over alle hendelser

AddView gir deg raskt en samlet oversikt, uansett om det gjelder brann-, innbrudds- eller heisalarm

Tett samarbeid med operatør

Sikrer tidlig informasjon ved eventuelle driftsforstyrrelser

Har dine alarmsendere støtte for 4G?

Telenor har besluttet å legge ned 2G- og 3G-nettet. Samtidig skal 4G-nettet utvides og forbedres. Dette har betydning for deg og din organisasjon om du har utstyr som kun støtter 2G- og 3G-kommunikasjon.

AddSecure AddView

Ved hjelp av den web- og mobilbaserte tjenesten AddView får du på en sikker og smidig måte tilgang til informasjon som gjør at du raskt kan avgjøre om systemene dine fungerer som de skal. Du får full oversikt over all aktivitet i alle virksomhetens alarmanlegg.