Bruk av IoT-teknologi i hverdagen

IoT-teknologi i ferd med å revolusjonere hvordan verden og samfunnet fungerer, og har et stadig mer utbredt bruk. Teknologien integreres kontinuerlig i stor og liten skala for å automatisere og forbedre prosesser i hverdagen. La oss først definere hva IoT er: IoT (Internet of Things) er et nettverk av interaktiv maskinvare, programvare og sensorer som samler inn data og kommuniserer med hverandre. Disse trådløse enhetene og nettverkene har enestående innvirkning på alt fra transportsystemer til helsetjenester.

Utviklingen av IoT marker et viktig skifte i den teknologiske utviklingen, og omtales ofte som som forløperen til den neste industrielle revolusjonen, ofte kalt «Industry 4.0». Dette er fordi teknologien åpner opp for smartere enheter, forbedret kommunikasjon og økt automatisering.

Teknologien påvirker viktige prosjekter og former hvordan «smarte byer» og samfunnskritisk infrastruktur utvikles. Og den har allerede stor tilstedeværelse i hverdagen vår, og brukes i alt fra smarte høyttalere til avanserte sikkerhetssystemer.

Her er tre eksempler på IoT-teknologi som allerede er en integrert del hverdagen:

IoT på kontoret

Store kontorbygg blir fort krevende og kostbare å drifte på grunn av alle menneskene som går inn og ut i løpet av dagen, og alle fasilitetene skal driftes i tråd med dette. Driftsavdelinger i store eiendomsselskaper innså derfor tidlig hvordan IoT-teknologi kan effektivisere driften av bygninger og samtidig holde kostnader nede.

For eksempel er det ofte sånn at i store bygg er det bare deler av det som er i bruk samtidig. Å bare ha én av- og på-bryter for hele byggets ventilasjonssystem og belysning kan fort føre til høye utgifter og mye bortkastet energi. Hvis du derimot kobler disse funksjonene til bruken av bygget, vil du ikke bare kunne redusere driftskostnadene og energiforbruket, men også klimaavtrykket.

En vanlig måte å gjøre dette på er ved hjelp av adgangssystemer. Disse kan fortelle når de ulike delene av bygget er i bruk. Fasiliteter som lys, varme og ventilasjon kan automatisk aktiveres deretter. IoT-teknologien gjør det også mulig å registrere i hvor stor grad hver del av bygget brukes, slik at driftsoperasjoner og rutiner kan justeres deretter. Som for eksempel renholdsplan og generelt vedlikehold.

IoT i helsevesenet

Innen helsesektoren har IoT-enheter lenge vært brukt til å hjelpe helsepersonell med å levere omsorgstjenester, for eksempel i fjernovervåking av pasienter og medisinsk utstyr. Men i senere tid har vi også sett nye, innovative måter som teknologien hjelper pasienter på.

Ta for eksempel det norske selskapet No Isolation. De har som mål å redusere sosial isolasjon og ensomhet gjennom «varm teknologi». AVI-roboten deres bruker IoT-teknologi for å sikre at barn med langvarige sykdommer fortsatt kan være en involvert del av både undervisningen og det sosiale livet på skolen. AV1-roboten har sin egen plass i klasserommet, og hjelper det syke barnet med å se, høre og samhandle med det som skjer i klassen fra hjemmet eller sykehuset. Gjennom en sikker app kan barnet kommunisere med klassekameratene eller signalisere om de vil svare på et spørsmål.

Her har IoT-teknologi vist seg å forbedre livskvaliteten til mennesker som er avskåret fra verden. Løsningene hjelper barna med å holde kontakten med vennene sine og opprettholde et visst nivå av normalitet under tiden de ikke kan være til stede på skolen.

IoT i landbruket

Landbruk blir stadig mer utfordrende med årene går på grunn av voksende befolkningen (som øker etterspørselen etter mat), samt stadig mer uforutsigbare og ekstreme værforhold. Men ved hjelp av teknologi kan bøndene få detaljerte data og analyser av vekstforhold som vil øke sjansene for en vellykket høsting.

Ettersom gårder oftest består av store åpne områder med mange dyre eiendeler spredt rundt, vil muligheten til å overvåke husdyr, maskiner og annet utstyr sikrer at bøndene kan beskytte levebrødet sitt. I tillegg kan IoT-enheter og applikasjoner hjelpe bøndene med å ta bedre og informerte beslutninger under vekstperioden.

For eksempel kan smarte enheter gi viktig informasjon om jordens eller avlingens tilstand. Automatiserte varslinger gjør det mulig for bøndene å ligge i forkant av mulige problemer. Avlesninger fra jorda vil også gjøre det enklere å ta miljøbevisste valg når det gjelder bruk av gjødsel og vann.

 IoT i fremtiden

Bruken av IoT-løsninger i samfunnet og i våre daglige liv vil uten tvil øke enda mer. Markedet og etterspørselen vokser i takt med at fordelene med denne typen løsninger oppdages. Det kan få en betydelig positiv innvirkning på hvordan vi håndterer helsetjenester, forhindrer ulykker, organiserer samfunnet og øker produktiviteten.

På AddSecure utvikler vi våre løsninger rundt smarte enheter som kommuniserer, samler og videresender data. Noe som er med på å gjøre verden til et tryggere og smartere sted.

 

E-bok: Relevante ord og uttrykk innenfor Internet of Things
Last ned vår ordbok og få oversikt over de mest relevantene uttrykkene innenfor Internet of Things

Last ned!

 

Les mer:

5 enkle måter å øke sikkerheten til IoT-løsningene dine på

 

5 tips for å effektivisere drift av bygninger

 

5 IoT-løsninger som gikk galt – og hvorfor