IoT-ordbok: Få oversikt over de mest relevante uttrykkene

Last ned e-boken!

Internet of Things (IoT) fører nødvendigvis med seg en hel rekke nye faguttrykk og forkortelser. Her får du de mest relevante samlet på et sted.

For å nevne noen:

PKI (Public Key Infrastructure)
IAM (Identity & Access Management)
Connected Car / Vehicle
Smart City

Lær mer om bransjen og få en rask forklaring på hvilken rolle relevante uttrykk spiller i IoT!

Fyll ut for å laste ned e-boken!