IoT-ordbok: Få oversikt over de mest relevante uttrykkene

Internet of Things (IoT) fører med seg en rekke faguttrykk og forkortelser. I denne e-boken får du de mest relevante samlet på et sted

Lær mer om bransjen og få en rask forklaring på hvilken rolle relevante uttrykk spiller i IoT!

For å nevne noen:

  • PKI (Public Key Infrastructure)
  • IAM (Identity & Access Management)
  • Connected Car / Vehicle
  • Smart City