Search results for "IoT"

Hvordan det hele startet – fra 2G til 5G

IoT og sikke..Fra 2G til 5G Med 2G gikk radiosignalene over fra analog til digital, og ga dermed nye muligheter for dataoverføring. Det markerte starten på en bred utvidelse av tilkoblede enheter og det som i dag kalles tingenes internett (IoT). Teknologien er fortsatt mye brukt for kommunikasjon av kritiske systemer og infrastruktur.  Med 2G ble grunnlaget […]

Samfunnseffekter av teleoperatørers nedleggelse av 2G-nettet – hva er i endring og hvem rammes?

IoT og sikke..Teleoperatørenes nedleggelse av 2G-nettet At byene våre blir smartere, preget av tingenes internett (IoT) og digitalisering, er vesentlig for samfunnsutviklingen. Det muliggjør bedre levekår for mange, konkurransedyktige næringer og en bærekraftig fremtid. For å utnytte digitaliseringens muligheter kreves sikre og oppdaterte kommunikasjonsnettverk. Dette er grunnen til at teleoperatører allerede har faset ut eldre teknologier som […]

Er du klar for 4G og 5G? Sjekkliste for installatører

IoT og sikke..Teleoperatørenes overgang til 4G og 5G For installatører med kunder som har samfunnskritiske alarmsystemer eller IoT-enheter, er det på høy tid å gjennomgå og forberede teleoperatørenes overgang til 4G og 5G. 2G-nettet fases ut og vil bli erstattet av fremtidens nettverk: 4G og 5G. Den pågående digitaliseringen av samfunnet risikerer å skape problemer for massevis […]