Search results for "IoT"

Hvordan ser 5G-verdenen ut? 

Addsecure5G, fremtidens nettverk, kobler ikke bare mobiltelefoner og bærbare datamaskiner til internett, men vil være så omfattende at selv kjøretøy og maskiner vil bli koblet til. For bedrifter, ulike bransjer og faktisk også vanlige mennesker betyr dette at vi vil få en økning i det vi tenker på som «enheter» rundt oss. Kvaliteten på nettverket […]

Kobber-, 2G- og 3G-nettverkene fases ut

AddsecureSten Olsson, Chief Business Development Officer i AddSecure, mener at samfunnet må ta større ansvar for å oppdatere utdaterte kommunikasjonssystemer og oppkoblede enheter. Uten umiddelbare tiltak vil mange viktige kommunikasjonssystemer slutte å fungere. Her snakker vi med Sten om utfordringene vi kommer til å stå overfor i utfasingsprosessen av telenettene, og hvordan organisasjoner bør forberede […]

Hvilken type løsning for temperaturovervåking passer til dine behov?

Transport og..Fordelene ved Smart Transports-løsninger omfatter blant annet muligheten til å sikre kvaliteten på lasten gjennom å unngå temperaturavvik, beskytte transportører og andre ledd i kjeden mot kostbare tap knyttet til ødelagte varer og at man kan redusere potensielt svinn og svinn. I tillegg kan det å ha en digital og fysisk kopi av verifiserte temperaturlogger […]