Search results for "IoT"

Ny studie: De fleste europeiske transportselskaper ønsker å gå over til en bærekraftig flåte, men det er utfordringer

83 % av transportselskapene i Europa ønsker å gå over til elektriske kjøretøy (EV) eller alternative drivstoff i flåten, ifølge en ny studie utført av AddSecure. Hoveddriverne for overgangen til en mer bærekraftig flåte er selskapenes bærekraftsmål og krav fra kundene. Imidlertid identifiserte studien også fire viktige utfordringer som disse selskapene står overfor når de skal gjøre skiftet: rekkeviddeangst, mangel på ladepunkter, tunge batterier og høye kostnader for elbiler. Utfordringer som kan overvinnes med smart teknologi.

Hvordan det hele startet – fra 2G til 5G

IoT og sikke..Fra 2G til 5G Med 2G gikk radiosignalene over fra analog til digital, og ga dermed nye muligheter for dataoverføring. Det markerte starten på en bred utvidelse av tilkoblede enheter og det som i dag kalles tingenes internett (IoT). Teknologien er fortsatt mye brukt for kommunikasjon av kritiske systemer og infrastruktur.  Med 2G ble grunnlaget […]