Ny studie: De fleste europeiske transportselskaper ønsker å gå over til en bærekraftig flåte, men det er utfordringer

83 % av transportselskapene i Europa ønsker å gå over til elektriske kjøretøy (EV) eller alternative drivstoff i flåten, ifølge en ny studie utført av AddSecure. Hoveddriverne for overgangen til en mer bærekraftig flåte er selskapenes bærekraftsmål og krav fra kundene. Imidlertid identifiserte studien også fire viktige utfordringer som disse selskapene står overfor når de skal gjøre skiftet: rekkeviddeangst, mangel på ladepunkter, tunge batterier og høye kostnader for elbiler. Utfordringer som kan overvinnes med smart teknologi.

En ny undersøkelse av AddSecure, en ledende europeisk leverandør av sikre IoT-tilkoblingsløsninger, viser at fire av fem (83 %) europeiske transportselskaper er villige til å gå over til elektriske kjøretøy eller alternativt drivstoff i flåten, eller begge deler hvis forholdene tillater det.

Den pan-europeiske undersøkelsen viser at ett av fire (26 %) transportselskaper anser bærekraft som den primære faktoren for å ønske å gå over til en mer klimavennlig flåte. Mer enn én av fem (23 %) sa at krav fra kunder er hoveddriveren for overgangen.

«Disse funnene synliggjør behovet for større investeringer i teknologi og infrastruktur for å støtte overgangen til bærekraftige flåter i Europa, både når det gjelder å møte transportselskapenes krav og i sin tur for at de skal kunne møte kundenes krav. Uten slike investeringer vil transportselskaper slite med å overvinne disse utfordringene og møte den økende etterspørselen etter miljøvennlige transportløsninger, sier Claes Ödman, President Smart Transport hos AddSecure.

Over to tredjedeler (70 %) av europeiske transportselskaper sa at bekymringer om et kjøretøys begrensede rekkevidde (rekkeviddeangst) er en betydelig utfordring. Mangelen på ladepunkter langs veiene er også nevnt som en bekymring for mer enn tre av fem 65 %, mens både den tunge vekten på batteriene og de høye kostnadene for elbiler ble nevnt som utfordringer av flertallet (50 %).

“ Hos AddSecure forstår vi utfordringene transportselskaper står overfor i deres overgang til bærekraftige flåter. Derfor er vi forpliktet til å tilby innovative, smarte løsninger som bidrar til å overvinne disse utfordringene og støtter overgangen til elektriske og alternative drivstoffkjøretøyer for en mer bærekraftig fremtid, sier Ulrika Allén, VP Products and Technology, Smart Transport hos AddSecure

Last ned den pan-europeiske rapporten “Er du klar for EV-skiftet?” her.

Om undersøkelsen

Denne undersøkelsen ble gjennomført mellom oktober og november 2022. Den pan-europeiske undersøkelsen inkluderte 17 spørsmål og ble delt med kunder i 10 land. Totalt deltok cirka 300 kunder.

Loading