Search results for "IoT"

Kobber-, 2G- og 3G-nettverkene fases ut

AddsecureSten Olsson, Chief Business Development Officer i AddSecure, mener at samfunnet må ta større ansvar for å oppdatere utdaterte kommunikasjonssystemer og oppkoblede enheter. Uten umiddelbare tiltak vil mange viktige kommunikasjonssystemer slutte å fungere. Her snakker vi med Sten om utfordringene vi kommer til å stå overfor i utfasingsprosessen av telenettene, og hvordan organisasjoner bør forberede […]

Hvilken type løsning for temperaturovervåking passer til dine behov?

Transport og..Fordelene ved Smart Transports-løsninger omfatter blant annet muligheten til å sikre kvaliteten på lasten gjennom å unngå temperaturavvik, beskytte transportører og andre ledd i kjeden mot kostbare tap knyttet til ødelagte varer og at man kan redusere potensielt svinn og svinn. I tillegg kan det å ha en digital og fysisk kopi av verifiserte temperaturlogger […]

5 steg mot en smartere kommune

Smarte byer ..En smart kommune er en kommune som ved hjelp av sensorer, datainnsamling, kunstig intelligens og samspill mellom forskjellige systemer, kan styres mye mer effektivt. I praksis handler det om at en hel kommune, og ikke bare menneskene som bor i den, kobles til nett.  Satt litt på spissen er spørsmålet egentlig ikke hvorvidt kommunen din […]