Hva du bør tenke på før teleoperatører skrur av 2G nettet – en hurtigveiledning for bedrifter

Mye av dagens samfunnskritiske kommunikasjon er i dag avhengig av 2G-nettverk. Eksempler kan være; brannalarm, heisalarm,  innbruddsalarm, overvåkingssystemer, varmepumper, kassesystemer og mer.

teleoperatører skrur av 2G nettet

Teleoperatører skrur av 2G nettet

Nå som de gamle telenettene 2G fases helt ut i samfunnet, og erstattes av 4G og 5G, er det viktig at alle virksomheter gjennomgår kommunikasjonen sin. Både for å sikre at systemene vil fortsette å fungere, og for å utnytte alle fremtidige muligheter med teknologiskiftet. 

Jo nærmere vi kommer utfasingen, jo større er risikoen for at teknikerne som kan utføre denfysiske endringen allerede er fullbooket. Dette øker risikoen for at kommunikasjonen fra de tilkoblede enhetene slutter å fungere. For at du kan være i forkant av dette har vi listet opp noen tips over hva du som ansvarlig, må tenke på og hva du kan gjøre i dag, for å være i forkant.

 

En hurtigveiledning for bedrifter:

  • Lag en plan over hvordan dine tilkoblede enheter kommuniserer – kommuniserer de på 2G eller 4G?
  • Oppretthold et høyt sikkerhetsnivå til enhver tid. Samarbeid med pålitelige leverandører og partnere. Dette blir ekstra kritisk når nye funksjoner øker risikoen for sikkerhetsbrudd.
  • Velg en dedikert leverandør som har full kontroll på de tekniske utfordringene – og hvilke løsninger som passer best i hvert enkelt tilfelle. Din bedrifts tjenesteleverandør er din partner og noen du bør kunne jobbe med lenge. Hos disse vil du også å få råd om hvilke løsninger som fungerer best ved hver anledning når problemer og eventuelle nye utfordringer dukker opp.

Guide til teknologiskiftet

 I vår guide til teknologiskiftet kan du finne tips til hvordan du og din bedrift kan gå over til den nye teknologien på en trygg måte.