5 grunner til å bruke alarmtjenesten AddView

Bedriften din har sannsynligvis en rekke forskjellige typer alarmer installert – som innbruddsalarm, brannalarm, heisalarm og forskjellige tekniske alarmer. Men har du kontroll på at systemene dine faktisk fungerer?

Som driftsleder i det offentlige eller hos andre store eiendomsforvaltere har du antageligvis ansvar for sikkerhet og vedlikehold av en rekke ulike bygninger. Disse har ofte mange forskjellige systemer installert som skal varsle dersom det oppstår en hendelse.

Tekniske måleverktøy, røykdetektorer og alarmanlegg er gode eksempler på hjelpemidler som brukes for å beskytte liv og eiendom. Med andre ord – det er mange enheter å holde styr på og systemer som må fungere.

Her er 5 grunner til hvorfor du bør la AddSecure AddView hjelpe deg med nettopp dette:

1. Enkel oversikt

AddView brukes som et presentasjons-, administrasjons- og varslingssystem for alle alarmsystemene dine. Tjenesten gir deg et samlet bilde av status, hendelser og eventuelle avvik. Det gjør det mulig å oppdage feil i alarmsystemene tidlig – før det eventuelt får konsekvenser.

2. Enkel tilgang

AddView er tilgjengelig som både en web- og mobilapp. Du kan derfor enkelt sjekke status når du ikke er på kontoret. Om en hendelse oppstår, for eksempel at en brannalarm går eller en heisalarm trigges, vil du motta et varsel direkte på mobiltelefonen din, og du kan administrere og følge hendelsesforløpet der du er.

3. Enkel å bruke

Så lenge du har en alarmsender fra AddSecure og har aktivert tjenesten, kreves ingen installasjon av annet enn mobilappen. Logg på Addview direkte via nettleseren eller i mobilappen og se plasseringen til systemene dine merket på et kart sammen med tilhørende driftsstatus.

4. Enkel oppfølging

Ved hjelp av en tidsplan styrer du hvem som skal motta varslinger og når, uansett om varselet skal gå til en person i teamet ditt og/eller en servicepartner.

AddView logger også alle alarmer og feilmeldinger, noe som gjør det enkelt å følge opp og dokumentere tilgjengeligheten. Samt avdekke eventuelle systemfeil.

5. Enkelt valg

AddView har markedsledende støtte for alle etablerte alarmprotokoller og sikkerhetssystemer. Dette gir deg en samlet oversikt og kontroll over systemene dine, uavhengig av type alarm eller system. Du ungår derfor å låse deg til én leverandør og kan overvåke utstyr fra flere produsenter på ett og samme sted.

 


AddSecure AddView er en nett- og mobilbasert alarmtjeneste spesielt tilpasset for selskaper, kommuner og andre organisasjoner som har ansvar for mange eiendommer.

Les mer om tjenesten her!