blog

Disse kravene til overføring av brannalarm må du vite om

En viktig del av brannvarslingssystemet er selve overføring av brannalarmen. Her er kravene du bør kjenne til.

Om en brann oppstår kan den raskt blusse opp, og det er åpenbart at hvert eneste sekund teller i en slik situasjon. Når brannvarsleren detekterer tegn på brann, enten det er på grunn av varme eller røyk, vil en alarm utløses. Alarmsenderen i varslingsanlegget overfører denne alarmen til brannvesenet, slik at de raskest mulig kan komme til stedet.

Kommunikasjonen mellom alarmsenderen og brannvesenet regnes som kritisk. Derfor finnes det strenge krav overføringen av alarmen. Disse kravene finner du i Norsk Standard 3960, som angir krav for installasjon og drift av brannalarmanlegg i Norge.

I standarden deles bygninger inn etter seks forskjellige risikoklasser, der risikoen for skade på helse og liv ligger til grunn. Risikoklassene er retningsgivende for hvilke nødvendige tiltak som skal til for å sikre rømning ved brann.

Nedenfor følger en oversikt med eksempler på risikoklasser med tilhørende sikkerhetskrav hentet fra NS3960.

Risikoklasse 1:

Bygg hvor mennesker oppholder seg sporadisk. Rømningsforholdene er oversiktlige og menneskene som oppholder seg der har god kjennskap til utganger og rømningsveier. Normal bruk av bygget medfører relativt liten risiko for brann.

Eksempler: Arbeidsbrakke, båtnaust, carport, driftsbygning i landbruk, flyhangar, fryselager, garasje, sagbruk, skur og trelastopplag.

Krav: Skal ha overføring til alarmstasjon/vaktselskap, eventuelt til mottakere lokalt i foretaket, og ha en overvåkingstid på minimum 25 timer (T25 ihht. EN50136-1-1).

Risikoklasse 2:

Bygg hvor mennesker oppholder seg sporadisk. Rømningsforholdene er oversiktlige og menneskene som oppholder seg der har god kjennskap til utganger og rømningsveier. Normal bruk av bygget medfører risiko for brann.

Eksempler: Industri, kontor, laboratorium, lager, parkeringshus, og sprengstoffindustri med rom for brannfarlige varer.

Krav: Skal ha overføring til alarmstasjon/vaktselskap, eventuelt til mottakere lokalt i foretaket, og ha en overvåkingstid på minimum 25 timer (T25 ihht. EN50136-1-1).

Risikoklasse 3:

Bygg hvor mennesker oppholder seg ofte. Rømningsforholdene er oversiktlige og menneskene som oppholder seg der har god kjennskap til utganger og rømningsveier. Normal bruk av bygget medfører relativt liten risiko for brann.

Eksempler: Barnehage, skole.

Krav: Skal ha overføring til alarmstasjon/vaktselskap, eventuelt til mottakere lokalt i foretaket, og ha en overvåkingstid på minimum 25 timer (T25 ihht. EN50136-1-1).

Risikoklasse 4:

Bygg hvor mennesker oppholder seg ofte og som er beregnet for overnatting. Rømningsforholdene er oversiktlige og menneskene som oppholder seg der har god kjennskap til utganger og rømningsveier. Normal bruk av bygget medfører relativt liten risiko for brann.

Eksempler: Barnehjem, bolig, boligbrakke, fritidsbolig, internat, skoleinternat, studentbolig, selvbetjente turisthytter/vandrerhjem f.eks. turistforeningshytter.

Krav: Skal ha overføring til alarmstasjon/vaktselskap, eventuelt til mottakere lokalt i foretaket, og ha en overvåkingstid på minimum 25 timer (T25 ihht. EN50136-1-1).

Risikoklasse 5:

Bygg hvor mennesker oppholder seg ofte. Menneskene som oppholder seg der har antageligvis ikke god kjennskap til utganger og rømningsveier. Normal bruk av bygget medfører relativt liten risiko for brann.

Eksempler: Forsamlingslokale, idrettshall, flerbrukshall, kinolokale, kirke, kongressenter, messelokale, museum, salgslokale, teaterlokale, trafikkterminal og tribuneanlegg for flere enn
150 personer.

Krav: Skal ha overføring til godkjent nødalarmeringssentral, og ha en overvåkingstid på minimum 5 timer (T30 ihht. EN50136-1-1).

Risikoklasse 6:

Opphold av mennesker som sover eller er sengeliggende. Med mennesker med reduserte muligheter for å bringe seg selv raskt i sikkerhet ved brann. Normal bruk av bygget medfører relativt liten risiko for brann.

Eksempler:
Omsorgsboliger og bolig for funksjonshemmede hvor det bor pleietrengende personer. Arrestlokaler, fengsel, feriekoloni, leirskole, overnattingssted,
pleieinstitusjon, psykiatrisk pleieinstitusjon og turisthytte/vandrerhjem.

Krav: Skal ha overføring til godkjent nødalarmeringssentral, og ha en overvåkingstid på minimum 5 timer (T30 ihht. EN50136-1-1).

Kravene er basert på risiko for brann og mulighet for evakuering, og er viktige å oppfylle for å sikre liv og eiendom.  Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål  eller er i tvil om hvilket krav som gjelder for bygningen du skal sikre. Vi hjelper deg gjerne!

 

E-bok: Smarte byer og kommuner – hvordan komme igang?

En smart by er en by som ved hjelp av sensorer, datainnsamling, kunstig intelligens og samspill mellom forskjellige systemer, kan styres mye mer effektivt.