Home / Customer Cases / Kommunens driftsavdeling fikk full kontroll med AddView

Kommunens driftsavdeling fikk full kontroll med AddView

Ullensaker kommune drifter i dag 55 bygg og 470 kommunale leiligheter. Tilsammen utgjør dette 210 000 kvm. Det er kommunens bygg-tekniske avdeling som har ansvar for at lover og forskrifter innen drift og vedlikehold blir fulgt.

Da Bård Lindh startet i stillingen som avdelingsleder var det med andre ord mye å få oversikt over. Rundt i kommunen var det installert totalt 73 alarmanlegg, som varsler om alt fra brann, heisstopp og innbrudd, til vannlekkasjer. Dette er gode hjelpemidler for bygningsansvarlige, så lenge anleggene varsler som de skal.

Behov for kartlegging
- Det var mye å ta tak, vi manglet oversikt over hvem som mottok alarmvarslingene og om de i det hele tatt ble varslet. Vi fikk veldig god hjelp og oppfølging av AddSecure under kartleggingsprosessen, forteller Lindh.

Løsningen vi tok i bruk fikk veldig god respons fra driftsavdelingen.

Bård Lindh, Head of Technical Department

God respons fra avdelingen

Etter å ha kartlagt driftsstatus på anleggene, besluttet Lindh å ta i bruk webapplikasjon AddView. Applikasjonen viser løpende status på alarmsenderne og hendelser som sabotering, kommunikasjonsbrudd og problemer med strømforsyning. Om en alarm utløses, sender alarmsenderen en varsling til ønsket personell per epost og/eller SMS. Med applikasjonen kan avdelingen se hvem som blir varslet ved alarmutløsning, og får mulighet til å rette feil i anleggene før de fører til større problemer.

– Vi har også mulighet til å se historikken og ta ut rapporter, så vi kan dokumentere at alt fungerer som det skal, fortsetter Lindh.

– Løsningen vi tok i bruk fikk veldig god respons fra driftsavdelingen. I fremtiden vil vi kjøre web-applikasjonen på storskjerm i driftsrommet.

The best way to understand AddView is to start a trial!

With AddSecure AddView, you can be confident that the systems are working properly and that all alarms will always reach the correct recipient – in time. Try AddView for free.