Hvorfor og hvordan Østfold oppdaterte heisalarmene sine

Svaret involverer nedlagte telefonlinjer og noen irriterte vaktmestere.

Nylig hjalp vi Østfold fylkeskommune med å oppdatere heisalarmene sine. Ettersom de tradisjonelle, analoge telefonlinjene avvikles og mobilnettet blir mer digitalt, ble gamle kommunikasjonslinjer fort utdaterte. Men det var ikke det eneste problemet.

Slik det ofte skjer når gammel teknologi får stå i fred en stund, begynte det å dukke opp noen rare følgefeil. Et eller annet sted i det gamle systemet ble det sendt ut varslinger til vaktmestere som sluttet for flere år siden. Ikke bare skapte dette usikkerhet rundt hvorvidt viktige varslinger gikk tapt, men det var også et irritasjonsmoment for de pensjonerte vaktmestrene.

AddSecures prosjekt

Fylkeskommunen bestemte seg for å kontakte AddSecure, og sammen kom vi opp med en bedre løsning. Her er kortversjonen:

  • Med den lett-installerte Airborne Lift Alarm-løsningen kan de nye alarmene kommunisere 100 prosent digitalt gjennom mobilnettet, og skifter automatisk til SMS som en backup-løsning dersom den ikke finner digitalt signal.
  • Alle alarmer (på tvers av bygninger), nettverk og kontaktinformasjon er samlet i den felles webapplikasjonen AddView.
  • Alarmene testes tre ganger oftere enn EUs minimumskrav.

E-bok: Smarte byer og kommuner – hvordan komme igang?

En smart by er en by som ved hjelp av sensorer, datainnsamling, kunstig intelligens og samspill mellom forskjellige systemer, kan styres mye mer effektivt.