Slik løser AddSecure ditt ukjente problem med heisalarm

Heisalarmene dine kan være offline uten at du vet det. Problemet ligger i skjæringspunktet mellom analog og digital teknologi.

Teknologien utvikler seg i høy fart, men ikke alltid helt synkront. Mens kommunale brann- og innbruddsalarmer stort sett er digitale nå, har heisalarmer en tendens til å henge etter. I Norge finnes det mange alarmer som sender analoge signaler i et stadig mer moderne og digitalisert nett. Dette er en løsning vi mener det er svært viktig å belyse, ettersom den rett og slett ikke er til å stole på.

Problemet med GSM

GSM-nettet (altså 2G) ble opprinnelig bygget for talebasert mobiltelefoni, og til dette formålet fungerer det også helt fint. I dag bruker vi imidlertid mobiltelefonen til langt mer enn tale – vi surfer på nett, leser aviser og laster ned musikk. Derfor har også mobiloperatørene gjort grep ved å satse på digitale løsninger, der datasignaler, SMS og tale heller blir overført som datapakker.

For å utnytte båndbredden best mulig, effektiviseres taletrafikken og datapakkene komprimeres på en måte som kan sammenlignes med en lydfil som omgjøres til mp3. Dette skaper utfordringer for tradisjonelle analoge heisalarmer. De analoge signalene transporteres nemlig ikke på en pålitelig måte gjennom dette moderne og effektiviserte nettet. Noen av årsakene er tidsforsinkelse, ekko og sårbarhet for støy, og resultatet er et «ødelagt» signal som ikke kan tolkes hos alarmmottaket – hvis det i det hele tatt kommer fram.

Innen få år vil ikke analoge heisalarmer virke overhodet. Telenettet moderniseres, og det analoge nettet er allerede i gang med å delvis nedlegges.

AddSecure løser problemet ved å gå helt digitalt

I AddSecure utstyrer vi deg med en heldigital kommunikasjonsprotokolI. Alarmsignalet går som en datapakke i mobilnettet, uten analoge protokoller. Dersom mobildata er nede vil signalet gå som SMS. Dette gir vår alarmkommunikasjon en dokumentert oppetid på 99,9%. Talen settes opp parallelt med at alarmsignalet overføres. Hvis det er dårlig dekning, vil alarmmottaket motta alarmsignalet, og kan ringe tilbake eller rykke ut til heisen.

Ved å bruke den kraftige men brukervennlige AddView-programvaren, kan du samle både heisalarm, innbruddsalarm, brannalarm og alle andre på ett sted. Om alarmen ikke svarer, vil du få øyeblikkelig beskjed gjennom en enkel visuell indikator, samt e-post eller SMS.

Å holde kontroll på alarmer har aldri vært enklere. Det er på tide å gå fullstendig digitalt.

 

E-bok: Smarte byer og kommuner – hvordan komme igang?

En smart by er en by som ved hjelp av sensorer, datainnsamling, kunstig intelligens og samspill mellom forskjellige systemer, kan styres mye mer effektivt.