Search results for "AddView"

AddView

Formålet med ethvert alarmsystem er å beskytte liv og eiendom. Ved hjelp av den web- og mobilbaserte tjenesten AddView får du på en sikker og smidig måte tilgang til informasjon…

Hvorfor og hvordan Østfold oppdaterte heisalarmene sine

Smart AlarmsNylig hjalp vi Østfold fylkeskommune med å oppdatere heisalarmene sine. Ettersom de tradisjonelle, analoge telefonlinjene avvikles og mobilnettet blir mer digitalt, ble gamle kommunikasjonslinjer fort utdaterte. Men det var ikke det eneste problemet. Slik det ofte skjer når gammel teknologi får stå i fred en stund, begynte det å dukke opp noen rare følgefeil. Et […]

Slik løser AddSecure ditt ukjente problem med heisalarm

Smart AlarmsTeknologien utvikler seg i høy fart, men ikke alltid helt synkront. Mens kommunale brann- og innbruddsalarmer stort sett er digitale nå, har heisalarmer en tendens til å henge etter. I Norge finnes det mange alarmer som sender analoge signaler i et stadig mer moderne og digitalisert nett. Dette er en løsning vi mener det er […]