Search results for "AddView"

5 grunner til å bruke alarmtjenesten AddView

Alarmoverfø..Som driftsleder i det offentlige eller hos andre store eiendomsforvaltere har du antageligvis ansvar for sikkerhet og vedlikehold av en rekke ulike bygninger. Disse har ofte mange forskjellige systemer installert som skal varsle dersom det oppstår en hendelse. Tekniske måleverktøy, røykdetektorer og alarmanlegg er gode eksempler på hjelpemidler som brukes for å beskytte liv og […]

AddView

Formålet med ethvert alarmsystem er å beskytte liv og eiendom. Ved hjelp av den web- og mobilbaserte tjenesten AddView får du på en sikker og smidig måte tilgang til informasjon…