White paper: En tryggere og sikrere skole

Last ned!

Lekser er ikke lenger det viktigste stressmomentet for mange elever. Tall viser at vold og trusler i skolen stadig blir vanligere.

Hva er det som utfordrer et godt lærings- og arbeidsmiljø i skolen? Og hvordan øker vi sikkerheten til elever og lærere i skolen? Uten at det går på bekostning av følelsen av frihet og åpenhet til elever og lærere?

Både elever og lærere fortjener trygge omgivelser til å lære og lære bort. Vi i AddSecure tror ikke at det er en umulig oppgave. I dette white paperet ser vi på elementer som utfordrer et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø og på tiltak som kan bidra til å bedre dette.

Fyll i skjemaet for å laste ned ditt white paper!