Home / Customer Cases / Skolesikkerhet i Dalhemsskolan

Slik skaper Dalhemsskolan et tryggere skolemiljø

Siden 2016 har Dalhemsskolan i Helsingborg, Sverige jobbet aktivt med en handlingsplan for å skape en bedre og tryggere skole. I denne filmen forteller de mer om arbeidet, som inkluderer løsningen Trygg skole fra AddSecure, og hvilke resultater det har gitt.

Skolesikkerhet i Dalhemsskolan

Kundehistorie: Dalhemsskolan i Helsingborg

Bakgrunn: Skolen ligger i et urolig område med risiko for hendelser.
Krav: Mulighet for å raskt og trygt varsle kolleger eller ta andre grep hvis noe skjer på skolen.
Løsning: AddSecure Trygg skole.
Resultat: Et tryggere arbeidsmiljø for både studenter og lærere, som igjen har en positiv effekt på hele organisasjonen.

White paper: En tryggere og sikrere skole

Både elever og lærere fortjener trygge omgivelser til å lære og lære bort. I denne artikkelen ser vi på elementer som utfordrer et trygt og godt lærings- og arbeidsmiljø og på tiltak som kan bedre dette.