Home / Customer Cases / Hvordan fire svenske skoler gjør fremtiden tryggere med AddSecure Trygg skole

Hvordan fire svenske skoler gjør fremtiden tryggere med AddSecure Trygg skole

Antallet trussel- og voldshendelser i skolen øker over hele Europa. Som et resultat av dette er det stadig flere skoler og kommuner som jobber for å forbedre sikkerheten. Gøteborg Stad setter sikkerhet i fokus når de oppgraderer sikkerhetsløsningen i fire av sine skoler. De sørger for at riktige personer får rett informasjon til rett tid

I Skånegatan i Gøteborg ligger tre videregående skoler som har valgt å oppgradere sine sikkerhets- og kommunikasjonskanaler – Bernadottegymnasiet, Burgårdens Gymnasium og Katrinelundsgymnasiet. En fjerde skole, Motorbranschens Tekniska Gymnasium, har også nylig blitt lagt til prosjektet.

De er ikke alene. 70 prosent av svenske kommuner rapporterer at de har økt sikkerheten på skolene sine de siste årene. Likevel betyr dette ofte mer tradisjonelle tiltak som kameraer, adgangskontroll eller alarmer. Det er fremdeles svært få skoler som har et like oppdatert system for kritisk kommunikasjon, som disse fire i Gøteborg.

Problemstillingen

Gøteborg er Sveriges nest største by, og de tre skolene som startet prosjektet står midt i sentrum av byen. Til sammen teller de 3 300 elever og lærere, hvilket betyr utfordringer knyttet til både organisering, kommunikasjon og trygghet.

Selv om det ikke kjennetegner disse skolene spesielt, er trusler og voldelige sammenstøt i økende grad et problem for skoler over hele Europa. Det betyr at rask kommunikasjon er essensielt dersom du skal stoppe hendelser fra å eskalere. Om du kan stoppe mindre krangler raskt, kan du ofte stoppe dem fra å lede til vold.

Anders Ekman jobber som servicesjef for skolene, og var ansvarlig for å forhandle frem avtalen med AddSecure og å styre prosjektet fra kommunens side. Han utbroderer hva slags utfordringer som gjorde at de søkte en ny løsning til å begynne med: «Vi jobber alltid med sikkerhet og trygghet i skolene våre, og vi så et behov for å kunne spre informasjon raskt ved mange forskjellige hendelser. Vi trengte å oppdatere kommunikasjonen vår på en enkel måte – det være seg brannalarm eller kommunikasjon mellom lærere eller innsatsgrupper i en krise.»

Løsningen Trygg skole fra AddSecure

Ekman forteller at skolene så på flere forskjellige leverandører, men raskt landet på Addsecures omfattende kommunikasjonssystem: «Vi følte at Addsecures system ikke bare var lett å bruke, men også hadde et mer fremtidsrettet perspektiv. De ligger foran teknologien, og lar oss kombinere mange forskjellige systemer digitalt. Konkurrentenes løsninger føltes langt mer konvensjonelle.»

Vi følte at Addsecures system ikke bare var lett å bruke, men også hadde et mer fremtidsrettet perspektiv. De ligger foran teknologien, og lar oss kombinere mange forskjellige systemer digitalt. Konkurrentenes løsninger føltes langt mer konvensjonelle.

Anders Ekman, Servicesjef

Så hva er selve løsningen?

AddSecure Trygg skole er en serie komponenter som lar skolepersonell kommunisere raskt gjennom flere kanaler, som mobil-apper, personsøkere, personalarmer, digitalradio, informasjonsskjermer og predefinerte talemeldinger. Personsøkerne er en uhyre viktig forlengelse av telefonappen, som sørger for at du alltid vil kunne nå de riktige menneskene, selv om telefonen er tom for strøm eller mobilnettet er under press – vanlige utfordringer i en krisesituasjon. Et helt eget nettverk har blitt satt opp på tvers av alle skolene, for å kunne advare de andre om noe skulle skje, og avløse besøk til situasjonen er løst. Systemet kan også kommunisere med nødnett og forskjellige alarmsentraler.

Hele AddSecure Trygg skole er en modifisert versjon av et system som allerede har fungert svært godt for andre i mange år. Det er i bruk for 70 prosent av det svenske brannvesenet, den svenske sjøredningstjenesten (med et personsøkernettverk på utrolige 4000 kilometer) i tillegg til flere kjøpesentre, arenaer og lignende. Ekman legger til: «AddSecure Trygg skole adresserer alle mulige scenarioer: En lærer som føler seg utrygg og trenger assistanse, å holde telling på elevene i tilfelle brann, eller til og med å notifisere oss om kjølesystemet i kantinen slutter å fungere. Det er alle disse forskjellige små bitene som til sammen gjør systemet så nyttig.»

Veien videre

Mens AddSecure leverer teknologien, er det opp til hver skole å utvikle rutiner for å bruke den, dog med noen gode råd fra leverandøren. Det er viktig at AddSecure Trygg skole brukes jevnlig som del av lærere og annet personell sin rutine, for å sikre at det blir lett og intuitivt å bruke systemet i større nødstilfeller. Hele nettverket er bygget på en måte som åpner for fleksibilitet og enkel skalerbarhet både innenfor skolene, så vel som når flere skoler legges til prosjektet. For å si det kort og enkelt – det er bygget både for å vare og vokse.

Ekman sier han ikke har noe å utsette på prosjektet overhodet: «Det har vært en totalt problemfri prosess, og utrolig profesjonell. AddSecure har gitt oss svært gode løsninger for de opprinnelige problemene våre, i tillegg til å påpeke andre muligheter vi ikke hadde tenkt på selv. Det vil redusere arbeidsmengden vår betraktelig.»