Search results for "IoT"

Smart Grid Networks endrer navn till AddSecure

30. august 2018 endrer Smart Grid Networks firmanavn til AddSecure Smart Grids. Smart Grid Networks har tidligere vært en del av AddSecure-konsernet, men vil fra nå av inngå i samme varemerke. Samtidig med dette øker selskapet sine internasjonale aktiviteter innen smartnett-teknologi.

AddSecure ansetter Magnus Lengdell som ny CTO i selskapet

AddSecure ansetter Magnus Lengdell som ny CTO i selskapet. Lengdell kommer med sin lange erfaring til å spille en nøkkelrolle i implementeringen av selskapets strategi for teknologi og digital innovasjon innen sikret kritisk kommunikasjon.

AddSecure-gruppen foretar strategisk oppkjøp av Vehco

AddSecure-gruppen kjøper opp den ledende europeiske flåtestyringsspesialisten Vehco for å sikre videre ekspansjon og vekst innen IoT (Internet of Things). Oppkjøpet styrker AddSecure-gruppens posisjon som ledende internasjonal leverandør av løsninger for sikker kritisk kommunikasjon. Samtidig realiseres Vehcos omfattende vekst innen telematikk for flåter av nyttekjøretøy.