Smart Rescue-produkter

BLIS Boss

BLIS Boss er et komplett system for kritisk kommunikasjon for…

SRT306 Mobil personalarm

Nå med mulighet for innendørs posisjonering.

SRT326 Personalarm for fast alarmadresse

Nå med mulighet for innendørs posisjonering.

TeleCall

TeleCall er et system for kritisk kommunikasjon. Systemet kan motta…

Webinar: Skolesikkerhet som kan redde liv