Smart Rescue-produkter

BLIS Boss

BLIS Boss er et komplett system for kritisk kommunikasjon for…

TeleCall

TeleCall er et system for kritisk kommunikasjon. Systemet kan motta…

Webinar: Skolesikkerhet som kan redde liv