SafeAlarm

Med SafeAlarm har du en sikker personalarm rett fra mobilen.

Denne appen er utviklet slik at man enkelt kan bruke mobilen som en personalarm. Enten direkte fra appen eller via en ekstern alarmknapp, kommer brukeren kjapt i kontakt med en alarmsentral og/eller en valgt mottaker av alarmen.

Slik fungerer det

  1. Alarmen aktiveres fra enheten eller app
  2. Alarmen går via SMS, GPRS og/eller WiFi
  3. Kontaktperson og/eller alarmsentralen mottar alarmen

 

Fordeler

  • Den personalarmen du alltid har med deg uten å tenke på det

  • Alarm fra en knapp eller direkte over telefonen

  • Forhåndsinnspilte lydmeldinger

  • Timer Alarm

  • GPS og mulighet for innendørs posisjonering

  • Sporing før, under og etter aktivert alarm

Produktark

SafeAlarm