Slik sikrer du arbeidsplassen

Risikoen for trusler, vold eller ulykker i arbeidsmiljøet er dessverre høy innen enkelte sektorer og yrkesgrupper. Det gjelder ikke minst når man jobber alene. Slik går du frem for å sikre arbeidsplassen – og dine ansatte.

Når kritiske hendelser oppstår, teller hvert sekund for å kunne forhindre alvorlige konsekvenser. Gjennom forebyggende arbeid, rask respons og beredskapsøvelser kan du minimere risikoen for skader og alvorlige hendelser på arbeidsplassen, og samtidig skape et tryggere arbeidsmiljø.

Start med en risikoanalyse

Gjennom forebyggende arbeid kan du forhindre at det oppstår truende og voldelige situasjoner, eller at ulykker i utgangspunktet. Start med å utføre en risikoanalyse hvor du kartlegger mulige risikoer på arbeidsplassen. Legg så en plan for hvordan disse skal håndteres, og definerer tiltak som kan forbedre og sikre arbeidsmiljøet. Risikoanalyser bidrar også til økt bevisstgjøring hos både arbeidsgivere og ansatte, som igjen øker tryggheten på arbeidsplassen.

Et annet viktig moment er forebyggende opplæring i håndtering av trusler og vold. Dette styrker personalets evne til å tenke og handle forebyggende, og gir de kunnskap om hvordan de bør opptre i kritiske situasjoner.

Muliggjør rask respons

Hvis det skjer en ulykke eller oppstår en truende eller voldelig situasjon, er det viktig at riktige tiltak iverksettes umiddelbart. Muligheten for å raskt varsle kolleger eller ekstern hjelp kan være avgjørende i en slik situasjon.

Ved hjelp av riktig teknologi, for eksempel en personalarm og tilpassede kommunikasjonsløsninger, kan rette vedkommende få rett informasjon i rette tid. Dette gjør det mulig å iverksette umiddelbar respons. Slik kan du minimere og begrense skadeomfang – og forhindre katastrofer.

Forbered de ansatte med beredskapsøvelser

En arbeidsplass som har øvd på ulike praktiske scenarier og situasjoner, er bedre forberedt på eventuelle kritiske hendelser. Beredskapsøvelser styrker personalets evne til å håndtere situasjonen og føle seg trygg på bruken av eventuelle tekniske hjelpemidler. Det forbereder dem samtidig mentalt på ulike situasjoner som kan oppstå.


Vil du vite mer om hvordan AddSecure kan bidra til å skape en trygg arbeidsplass?

Vi tilbyr og skreddersyr opplæring, løsninger og beredskapsøvelser basert på arbeidsforholdene og behovene på din arbeidsplass.

Kontakt oss her