Slik kan personalarmer øke tryggheten i utsatte jobber

Mange yrkesgrupper har høy risiko for å bli utsatt for trusler og vold på arbeidsplassen. Ved hjelp av personalarmer kan du sikre økt trygghet for ansatte. Her lister vi opp tre grunner til å bruke personalarmer.

I dag har mange yrkesgrupper høy risiko for trusler og vold i arbeidsmiljøet, og dette blir dessverre også mer vanlig. Eksempler på slike yrkesgrupper er enslige arbeidere som hjemmetjenestepersonell, sosialarbeidere eller resepsjonister. Med løsninger for personsikkerhet kan du øke sikkerheten til disse gruppene.

Her lister vi opp tre grunner til at ansatte i sårbare yrker bør ha personalarm:

1. Mulighet til å handle raskt før ekstern hjelp ankommer

Hvis en kritisk situasjon oppstår, er hvert sekund avgjørende. Ved hjelp av en personlig alarm kan personalet raskt og enkelt ringe etter hjelp fra kollegaer i nærheten. På denne måten kan du unngå at en situasjon eskalerer – og i verste fall får alvorlige konsekvenser.

2. Personalet opplever større trygghet

Vissheten om at du raskt kan få hjelp av kollegaer gir personalet økt trygghet på jobben. Dette fører til økt trivsel på arbeidsplassen og hos dine ansatte, noe som gir lavere kostnader ved uønsket sykefravær og personalskifte.

3. Riktig informasjon til rett person

Personalarmen kan varsle både internt til kollegaer og ansvarlige, og/eller til ekstern alarmmottaker. Gjennom forhåndsprogrammerte innstillinger kan du dermed sikre at riktig informasjon går direkte til rett person, og at rett handling settes i gang.

Velg personalarmer basert på bruk og behov

Det finnes en rekke personalarmer å velge mellom basert på behov og bruksområde. For eksempel mini personalarmer, alarmmapper, personalarmer med innendørs posisjonering med mer. Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss for å få hjelp til å finne ut hvilke typer personalarmer som kan passe din virksomhet.

Kontakt oss

Related