Home / Smart Rescue™ / Opplæring

Opplæring

AddSecure tilbyr forebyggende opplæring i trusler og vold på stedet og som nettbasert opplæring.

Opplæring i forebygging av trusler og vold

Her får deltakeren en overordnet opplæring i håndtering av trusler og vold gjennom responsteknikker og verktøy for å kunne avverge kritiske situasjoner. Opplæringen kombinerer teori med diskusjoner og praktiske øvelser. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan opplæringen kan se ut. Teori og øvelser blir skreddersydd til virksomhetens ønsker og behov.

Formål: Øke personalets evne til å håndtere trussel- og voldssituasjoner og oppfylle kravene i de norske arbeidsmiljøkravene.

Mål: Øke ansattes evne til å tenke og handle forebyggende gjennom opplæring, diskusjoner og praktiske øvelser. Håndtere og handle i trussel- og voldssituasjoner som kan oppstå på arbeidsplassen.

Kursinnhold

 • • Hva kan vi gjøre i en trussel- og voldssituasjon i henhold til loven?
 • • Mental forberedelse
 • • Risiko
 • • Risikostyring og risikoanalyse
 • • Stress og reaksjoner
 • • Sikkerhetstenkning (før, under og etter)
 • • Gjennomgang av arbeidsplassen
 • • Egne rutiner og handlingsplaner
 • • Praktiske øvelser med refleksjoner etter hver hendelse.Eksempler på øvelser: Truende/aggressiv person på hjemmebesøk/kontoret/skranken, truende/aggressiv person som er synlig ruset
 • • Oppsummering av dagen og refleksjon over hva vi har gjort.

Opplæring i personalarm

Denne opplæringen gir brukeren en grundig gjennomgang av alarmer som brukes og hvordan alarmkjeden fungerer. Vi diskuterer også hva du skal tenke på før, under og etter en alarm. Hvis brukerne ikke føler seg trygge med alarmene, fører det til at brukeren kan komme til å la være å ha med seg alarmen. Det er like viktig at alarmene virker som at personalet forstår teknologien og vet hvordan de bruker alarmen.

Kursinnehåll

 • • Når skal jeg bruke alarmen?
 • • Hvordan fungerer alarmen?
 • • Hvordan fungerer alarmkjeden?
 • • Hvordan fungerer en nødhjelpssentral?
 • • Hva skal jeg gjøre etter at jeg har utløst alarmen?
 • • GPS og GSM
 • • Alarmknapp
 • • Tidsutløst alarm
 • • Man Down
 • • Testalarm
 • • Service og kundestøtte
 • • Rutiner
 • • Falske alarmer

Utbildningsportal

Förebyggande utbildning - Hur agera vid hot och våld?