Personsikkerhet

Noen yrkesgrupper har økt risiko for å bli utsatt for trusler og vold. Det kan være samarbeid der du plutselig befinner deg i en utsatt situasjon. Eller yrker der trusler dessverre er tilbakevendende innslag. Vi vet at vi må være forberedt med både kunnskap, opplæring og noen ganger tekniske hjelpemidler for å kunne håndtere disse situasjonene på en god måte.

Begrens personskader

Vi har mange års erfaring i risiko- og behovsanalyse. Våre løsninger for personsikkerhet er alltid skreddersydd til de spesifikke behovene til arbeidsplassen og bidrar til å begrense personskade og beskytte arbeidsplasser.

Løsningen er spesielt utviklet for ansatte som arbeider alene i farlige miljøer eller som risikerer trusler og vold.

AddSecure har som mål å hjelpe kommuner og bedrifter med å øke tryggheten og sikkerheten til sine ansatte. Som et ledd i arbeidet for å nå disse målene jobber vi hele tiden med å evaluere hjelpemidlene og den nyeste teknologien, slik at vi kan anbefale våre kunder den best egnede og mest kostnadseffektive løsningen.

Personalarm oppfyller et behov for å trygge arbeidsplassen for de ansatte, først og fremst de som jobber alene i risikofylte miljøer. Personalalarmer retter seg mot to ulike risikogrupper:

• Risiko for vold: Personer som i arbeidet kan utsettes for trusler eller vold
• Risiko for ulykker: Personer som i arbeidet utsettes for høy ulykkesrisiko

AddSecure bruker denne punktlisten når vi hjelper kunder med kjøp av alarmutstyr:

  • Tilgjengelighet
  • Pålitelighet
  • Instruksjoner for håndtering
  • Enkel å bruke
  • Mottaker av alarm
  • Tiltak ved alarm
  • Vedlikehold og kontroll
  • Posisjonering, Man Down-funksjon
  • Radiodekning
  • Øvelser

Risiko for vold

Den beste muligheten for å unngå at en truende situasjon utvikler seg til vold eller mishandling er å raskt få en ekstra kollega til stedet. Dersom en truende situasjon oppstår, kan flere personer stoppe eskaleringen og begrense eventuelle skadenr. Vår personalarm har en alarmknapp og i tillegg automatiske alarmfunksjoner som f.eks. fallalarm og Man Down (personen blir liggende for lenge).

Risiko for ulykke

Ved alvorlige ulykker er tiden til førstehjelp helt avgjørende. Til tross for at ambulansen i Sverige normalt er fremme allerede etter ca. 10 minutter lykkes ambulansepersonalet for eksempel bare med å redde i ett tilfelle av hjertestans av ti. Å sikre at en kollega raskt kan komme til for å starte førstehjelp kan redde liv. Vår personalarm har en alarmknapp og i tillegg automatiske alarmfunksjoner som f.eks. fallalarm og Man Down (personen blir liggende for lenge). Hvis man jobber i miljøer med dårlig mobildekning er timeralarmen vår en god løsning for å sikre assistanse.

Anstrengte møter

Det finnes ulike miljøer der møter kan bli anstrengte og truende. Noen eksempler er i sosialtjenesten, hvor man gir beskjed om omsorgsovertakelse av barn, eller hvis Vegvesenet gir kjøreforbud for en bil. Rask tilkalling av en kollega reduserer risikoen for at en truende situasjon utvikler seg til vold eller misbruk. Faste alarmknapper i utvalgte risikomiljøer tilkoblet et TeleCall-system gir økt trygghet på slike arbeidsplasser.

Last ned brosjyren til din e-post