Home / Transportadministrasjon

Få full kontroll over «ordre-til-kontanter»-prosessen for transportene dine.

For våre kunder er kjernevirksomheten å transportere gods. For å gjøre dette på en optimal og konkurransedyktig måte, trenger de fleste bedrifter effektive prosesser og systemer for Transportadministrasjon. Vi tilbyr en modulløsning som gjør det enkelt for transportselskaper å øke konkurranseevnen og redusere driftskostnadene.

Forbedre transportvirksomheten kontinuerlig med datadrevne beslutninger

 • Bruk et system som dekker hele prosessen fra bestilling til betaling.
 • La din organisasjon ta smarte avgjørelser basert på reelle data, ikke «magefølelse»
 • Planlegg oppdrag basert på optimaliserte ruter og innhent kritisk informasjon fra feltet
 • Sikre en ubrutt kuldekjede fra fabrikk til butikk for temperaturfølsomme varer

Tjenester innen Transportadministrasjon

Oppdrag

Få full kontroll over transportene dine og la sjåførene få oppdatert informasjon om oppdragene sine.

Beregning av kjørerute

Optimaliser oppdragene for flåten gjennom kjøreruteberegning

Temperaturovervåking

Sikre en ubrutt kjølekjede med permanent overvåking av temperaturen på varene som fraktes.

Dokumentbehandling

Sørg for at sjåførene har tilgang til de nyeste dokumentene digitalt i lastebilen.

Oppdrag

 • Få full kontroll over «ordre-til-kontanter»-prosessen for transportene dine.

 • Sørg for at sjåførene alltid har tilgang til oppdatert informasjon.

 • Se status for oppdragene i sanntid.

 • Innhent forretningskritisk informasjon fra felt (volumer, timer mv.)

 • Tilby leveringsbevis til kundene dine (signaturer).

 • eCMR (Digital versjon av den europeiske CMR-standarden) - tilleggstjeneste

Produktark: Oppdrag

Beregning av kjørerute

 • Beregner kjøretid og arbeidstid som kreves for de ulike kjørerutene

 • Forhold som bomstasjoner og veibegrensninger kan defineres.

 • Forslag til kjørerute mellom destinasjoner basert på attributter ved den enkelte lastebilen.

 • Stoppbasert planlegging med flere kjøreruter, timing, kjøreinstrukser.

 • Pauser og kjøre- og hviletider tas med i beregningen for planlagt ankomsttid.

Produktark: Beregning av kjørerute

Temperaturovervåking

 • Reduser svinn ved å sikre en ubrutt kjølekjede.

 • Oppdag temperaturer som avviker fra settpunkter.

 • Få tydelig oversikt over temperaturer i sanntid og tilbake i tid.

 • Avklar ansvar hvis kjølekjeden ikke er opprettholdt.

 • Sjåførene kan selv holde øye med temperaturen og iverksette tiltak umiddelbart ved behov.

Produktark temperaturovervåking

Dokumentbehandling

 • Enklere distribuering og versjonskontroll – unngå papirdokumenter.

 • Del filer som f.eks. lasteinstrukser og håndbøker med sjåførene.

 • Bruk søkefunksjonen til å finne og administrere dokumenter.

 • Legg inn linker for å dele dokumentene i andre tjenester.

 • Tagg dokumenter slik at de blir søkbare både i kjøretøyet og på kontoret.

Produktdatablad Dokumentbehandling

Avtal en demonstrasjon!

Finn ut mer om hvor enkelt det er å bruke løsningene våre til å gi virksomheten din et løft.

Les mer!

Android-appen vår for profesjonelle sjåfører legger alt til rette for effektivt samarbeid med driftsteamet på kontorsiden.

Lastebilposisjonering og temperaturovervåkning.

Android-skjerm for sømløs samhandling med sjåførene.