Home / Smart Transport™ / Sjåføradministrasjon

Sørg for å administrere deres sjåfører som deres mest verdifulle ressurs.

Kostnadene knyttet til sjåførene er den største utgiftsposten i de fleste transportselskapene, og de beløper seg ofte til 30–45 % av de samlede fraktkostnadene. Samtidig er det mange transportselskaper som ikke har nok kvalifiserte sjåfører. Vår løsning for sjåførhåndtering omfatter verktøy som er nødvendige for å administrere og behandle sjåførene deres på en svært profesjonell måte.

Muliggjør effektiv kommunikasjon og tilby pedagogiske verktøy for tids- og lønnsstyring

 • Ta kontroll over arbeidstiden og sørg for at riktig lønn utbetales
 • Tilby deres team en fullstendig oversikt over kjøre- og hviletider
 • Bruk verktøy registrering av ikke-kjørerelaterte aktiviteter som berettiger lønn
 • Kommuniser med sjåførene og hjelp dem å finne fram til målet ved hjelp av navigeringsverktøy
 • Spar tid for alle med automatisk nedlasting av juridiske filer

Tjenester innen Sjåføradministrasjon

Kvalifiserte aktiviteter

Få full sporbarhet av sjåførenes ikke- kjørerelaterte aktivitet for å effektivisere driften.

Navigasjon

Bruk attributtilpasset navigasjon for å alltid finne de beste rutene.

Meldinger

Hold kontakten med sjåførene og kommuniser med dem for å håndtere alle eventualiteter.

Arbeidstid

Sikre en korrekt og effektiv prosess for rapportering av arbeidstid.

Lønns- administrasjon

Administrer arbeidstid og lønn i samme system.

Kjøre- og hviletider

Optimaliser transportkjøringen med full kontroll over kjøre- og hviletider.

Ekstern nedlasting av ferdskriverdata

Automatiser nedlasting av filer fra ferdskriver og sjåførkort for å overholde regler og forskrifter på en enkel måte.

Lagring og analyse av juridiske filer

Lagre filene fra ferdskriverne i et sikkert miljø og få tilgang til analyseverktøy.

Kvalifiserte aktiviteter

 • Analyser enkelt de ikke-kjørerelaterte aktivitetene du er interessert i.

 • Bruk informasjonen til å optimalisere virksomheten.

 • Bruk dataene i forhandlinger for å underbygge fakturering.

 • Overvåk ventetider, «tomme» kilometer, paller, drivstoffkjøp m.m.

 • Følg opp rengjøring, lasting/lossing (posisjonering, antall ...)

Produktark: Kvalifiserte aktiviteter

Navigasjon

 • Sørg for at sjåførene finner den optimale ruten til destinasjonene.

 • Bruk attributtilpasset navigasjon og kommersiell ruting for å unngå uønskede ruter.

 • Spar tid ved å ikke måtte søke etter adresser og optimalisere kjørerutene.

 • 3 års lisensavgift for kart inkludert.

 • Integrert med tjenestene for flåteadministrasjon (Meldinger, Oppdrag)

Meldinger

 • Pålitelig utveksling av informasjon – alt arkiveres.

 • Få nøyaktige tilbakemeldinger fra sjåførene for større innsikt i operasjonelle forhold.

 • Gi raskere tilbakemeldinger med sannntidskommunikasjon med sjåførene.

 • Kopier meldinger eller bruk forhåndsdefinerte svar for å spare tid.

 • Videresending av e-post til din egen e-postadresse.

Produktark: Meldinger

Rapportering av arbeidstid

 • Arbeidstid rapporteres i løpet av det faktiske arbeidet.

 • Bedre kontroll over sjåførenes arbeidstid.

 • Intuitivt verktøy som er enkelt å bruke for sjåførene.

 • Minimer kostbar overtid med bedre planlegging.

 • Enklere å håndtere problemer og avvik.

Lønnsadministrasjon

 • Håndter arbeidstider og lønnsadministrasjon i ett og samme system.

 • Full kontroll over lønningsarbeidet.

 • Gjennomgå, gjør eventuelle endringer i og godkjenn lønnen til sjåførene.

 • Løsningen erstatter behovet for et separat system for lønnsadministrasjon.

 • Enklere å håndtere problemer og avvik.

Kjøre- og hviletid

 • Få en fullstendig oversikt over kjøre- og hviletidene for sjåførene dine.

 • Tilpass oppdragene til tidsbegrensningene sjåførene er underlagt.

 • Forhindre regelbrudd og gi sjåførene varslinger med påminnelser.

 • Få øyeblikkelig varsling ved regelbrudd og iverksett tiltak umiddelbart.

 • Analyser og rediger kronologien på tidslinjen.

Produktark: Kjøre- og hviletider

Ekstern nedlasting av ferdskriverdata

 • Spar tid med automatisk filnedlasting fra ferdskriver og sjåførkort.

 • Sikre at alle filer lastes ned på riktig tidspunkt.

 • Unngå kjøretøystillstand og sørg for regelmessig nedlasting.

 • Forenkle arbeidsprosessene ved å la AddSecure være vert for firmakortet.

Produktark: Ekstern nedlasting av ferdskriverdata

Lagring og analyse av juridiske filer

 • Lagre digitale ferdskriverdata i et sikkert miljø.

 • Enkel oppfølging – reduser risikoen for forsinkelser, sene nedlastinger og manglende data.

 • Innfri juridiske krav til nedlastede data fra ferdskrivere og sjåførkort.

 • Automatisk kontroll mtp. eventuelle regelbrudd – dataene sammenholdes med gjeldende regler og forskrifter.

Produktark: Lagring og analyse av juridiske filer

Avtal en demonstrasjon!

Finn ut mer om hvor enkelt det er å bruke løsningene våre til å gi virksomheten din et løft.

Les mer!

Android-appen vår for profesjonelle sjåfører legger alt til rette for effektivt samarbeid med driftsteamet på kontorsiden.

Roadbox registrerer kjøretøyinformasjon som deretter gjøres tilgjengelig for sjåfører og teamet for transportstyring.

Android-skjerm for sømløs samhandling med sjåførene.