Home / Smart Rescue™ / Trygg skole

Trygg skole

Denne løsningen sikrer at de riktige personene får riktig informasjon i rett tid, og at de riktige tiltakene og sikkerhetsnivåene aktiveres. Dette gjør skolene i stand til å forebygge eller begrense effekten av hendelser lokalt inntil hjelpen ankommer.

Hvordan skaper vi en tryggere og sikrere skole? Last ned vårt white paper!

Forhindre eller redusere virkningen av en hendelse

Hvis det inntreffer en hendelse i skolen, sørger AddSecure Trygg skole umiddelbart for at riktige personer får riktig informasjon, at de riktige lokale tiltakene kan iverksettes og at riktige sikkerhetsnivåer automatisk aktiveres i adgangssystemer osv. Dette forhindrer eller begrenser konsekvensene til politiet, vakter eller brannvesenet kommer.

Utfordringer

  • Antallet alvorlige hendelser øker stadig i skolen i Europa. For eksempel har antallet rapporterte tilfeller av vold, trusler og ran fordoblet seg de siste fem årene i Sverige.
  • Normalt skjer den største skaden i løpet av de første ti minuttene, før hjelpen fra utsiden normalt har kommet til.
  • Til tross for forebyggende investeringer i kodelåser og adgangssystemer er det dessverre i mange tilfeller elever med adgang til skolen som står bak hendelsene.

Løsning

Allerede noen sekunder etter at en hendelse inntreffer er det absolutt kritisk at de riktige beslutningene tas lokalt av skolens personale. Riktig informasjon og tydelige instruksjoner om eventuell innrømming eller evakuering må automatisk og umiddelbart sendes til elever, skolepersonalet og beredskapstjenestene.

AddSecure Trygg Skole

Trygg Skole fra AddSecure er en kommunikasjonsløsning som sikrer at riktig informasjon raskt kommer frem til rette vedkommende, og at riktige tiltak iverksettes umiddelbart i en kritisk situasjon. Løsningen støtter de ansatte ved både større og mindre hendelser, og gir skolen bedre muligheter til å gripe inn lokalt ved for eksempel ulykker eller slagsmål i skolegården. Den kan også brukes ved alvorlige hendelser som overfall på lærere og ansatte, eller ved voldshendelser der det er behov for generell evakuering eller å gå i dekning.

AddSecure Trygg Skole tilbys i tre ulike nivåer som kan tilpasses behovene på akkurat deres skole: START, STANDARD og PREMIUM.

Trygg skole START

Løsningen for skoler som vil komme raskt i gang med en løsning for en tryggere skole. Den omfatter en app som gjør det enkelt for ansatte å sende en alarm dersom de blir utsatt for eller vitne til en alvorlig handling. Alarmen mottas av en forhåndsdefinert gruppe personer blant de ansatte som kan komme raskt til unnsetning. Appen har et programmerbart alarmpanel som gjør det enkelt å varsle om ulike typer hendelser som eksempelvis slagsmål i skolegården eller angrep på lærere. Løsningen inkluderer også en kurspakke om krisehåndtering for skoler, som gir et innblikk i hvordan man skal agere når kritiske situasjoner oppstår.

Trygg skole STANDARD

Løsningen for skoler som ikke vil basere systemet kun på ansattes mobiltelefoner, og som ønsker et høyere nivå av kommunikasjonssikkerhet. I tillegg til funksjonaliteten i START-pakken kan du her også koble til personalarmer og personsøkere via mobilnettet. Den omfatter også muligheten til å tilkalle andre ansatte via appen, slik at man raskere kan håndtere sikkerhetsproblemer.

Trygg skole PREMIUM

Løsningen for skoler som vil sikre kommunikasjonen dersom mobilnettet ikke skulle være tilgjengelig. I tillegg til funksjonaliteten i STANDARD kan også brannalarmer kobles til, slik at informasjon hvilken bygning alarmen er utløst i spres raskt. Informasjonen vises direkte i appen, på personalarmer og/eller personsøkere. Adgangssystemene kan også kobles til for å kontrollere sikkerhetsnivået ved ulike scenarier. Løsningen gjør det også mulig å sende informasjon om alarmutløsninger på skolens digitale skjermer og høyttalersystemer.

Bestill en informasjonsbrosjyre om våre løsninger for Trygg skole til din e-post

Vil du vite mer om Trygg Skole?

Prat med en av våre eksperter

Begrense personskader

Med muligheten til å umiddelbart kunne iverksette de riktige lokale tiltakene kan dere begrense personskader og lidelser – kanskje til og med redde liv!

Minimerer risikoen for at feil beslutninger

Riktig informasjon og tydelige instruksjoner sendes automatisk til riktige personer, slik at risikoen for feil beslutninger og kritiske forsinkelser minimeres.

Brukervennlig

Regelmessig bruk av løsningen for å vise generell informasjon og begrense hendelser som f.eks. vandalisme og salg av rusmidler gjør at personalet blir vant til å håndtere systemet, noe som er nødvendig den dagen det skjer noe alvorlig. I tillegg formidles det indirekte en trygghetsfølelse til både elever og lærere

Innspilt webinar: Hvordan øker vi sikkerheten for elever og lærere i skolen?

Tall viser at vold og trusler i skolen blir vanligere. Hvordan kan vi øke sikkerheten i skolen uten at det går utover følelsen av frihet og åpenhet for elever og lærere?