AddSecures Eco-Driving Challenge reduserer CO2-utslipp med 24 400 tonn

I 2023 deltok nesten 12 000 sjåfører i AddSecures Eco-Driving Challenge. Konkurransen ble en stor suksess, og rundt 75 selskaper, organisert i 140 lag med cirka 8 000 kjøretøy, deltok. I Norge lyktes Martinsen AS veldig godt og oppnådde den beste kjøreindeksen i fjerde kvartal, men Utne Transport hadde størst samlede reduksjonen av CO2 i Norge i 2023.

I dag offentliggjorde AddSecure resultatene fra konkurransen i AddSecure Eco-Driving 2023. Konkurransen, som kalles «AddSecure Eco-Driving Challenge», er frivillig blant AddSecures Smart Transport-kunder, og er basert på selskapets Eco-Driving Index. Da AddSecure analyserte dataene, viste det seg at den forbedrede kjøreatferden hadde ført til store drivstoffbesparelser. Når resultatene fra 2023 sammenlignes med resultatene fra 2017 (da konkurransen startet), viser AddSecures beregninger at selskapene som har deltatt, har redusert sitt totale forbruk med rundt 9,2 millioner liter diesel hvert år. Det fører til en reduksjon av CO2-utslipp på rundt 24 400 tonn, samt en besparelse på rundt 13,9 millioner euro.

For å gjøre konkurransen mer spennende er de 75 selskapene delt inn i seks forskjellige grupper basert på land (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Frankrike), og det er også en egen klasse for bussoperatører i Europa. Gjennom konkurransen har AddSecure kontinuerlig oppdatert en resultatliste på selskapets nettsted, slik at alle interessenter har kunne følge utviklingen. På nettstedet presenteres lederne innen tre kategorier:

  1. Størst CO2-reduksjon i absolutte tall («AddSecure Eco-Momentum»)
  2. Beste økokjøring i gjennomsnitt
  3. Beste forbedring av indeks for økokjøring

"AddSecure Eco-Driving Challenge viser styrken i et felles engasjement for bærekraft. De imponerende resultatene i form av redusert drivstofforbruk, lavere CO2-utslipp og betydelige kostnadsbesparelser viser ikke bare effektivitet, men også et felles ansvar for en grønnere fremtid, støttet av våre effektive løsninger." sier Claes Ödman, administrerende direktør i AddSecure Smart Transport.

Selskaper som reduserte CO2-utslippene mest i 2023 i Norge

Selskap C02-reduksjon (tonn)*
Utne Transport 51
Martinsen AS 21

Beste gjennomsnittsindeks fjerde kvartal

Selskap Grupp Avg Index Q4
Martinsen AS Martinsen AS 79
Martinsen AS Litra Gass 76
Utne Flisbil 73
Utne Containerbil 70
Remiks 61

Les mer om AddSecure her og om Smart Transport her.

Loading