AddSecure Eco-Driving Challenge reduserer CO2-utslipp med 12 900 tonn

I 2021 deltok nesten 11 000 sjåfører i AddSecure Eco-Driving Challenge. Konkurransen ble en stor suksess, og rundt 75 selskaper, organisert i 135 lag med cirka 7400 kjøretøy, deltok. I Norge lyktes Utne Transport veldig godt ved å oppnå den beste kjøreindeksen i fjerde kvartal, meden Litra Gass hadde størst samlede reduksjonen av CO2 i Norge i 2021. Det finske transportselskapet Powder-Trans vant den mest prestisjefylte prisen for å ha oppnådd den største reduksjonen i CO2-utslipp av alle selskaper som deltok i konkurransen.

I dag offentliggjorde AddSecure resultatene fra konkurransen i AddSecure Eco-Driving 2021. Konkurransen, som kalles «AddSecure Eco-Driving Challenge», er frivillig blant AddSecures Smart Transport-kunder, og er basert på selskapets Eco-Driving Index. Da AddSecure analyserte dataene, viste det seg at den forbedrede kjøreatferden hadde ført til store drivstoffbesparelser. Når resultatene fra 2021 sammenlignes med resultatene fra 2017 (da konkurransen startet), viser AddSecures beregninger at selskapene som har deltatt, har redusert sitt totale forbruk med rundt 4,9 millioner liter diesel hvert år. Det fører til en reduksjon av CO2-utslipp på rundt 12 900 tonn, samt en besparelse på rundt 7,4 millioner euro.

For å gjøre konkurransen mer spennende er de 75 selskapene delt inn i seks forskjellige klasser basert på land (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Frankrike), og det er også en egen klasse for bussoperatører i Europa. Gjennom konkurransen har AddSecure kontinuerlig oppdatert en resultatliste på selskapets nettsted, slik at alle interessenter har sett utviklingen. På nettstedet presenteres lederne innen tre kategorier:
 

  1. Størst CO2-reduksjon i absolutte tall («AddSecure Eco-Momentum»)
  2. Beste økokjøring i gjennomsnitt
  3. Beste forbedring av indeks for økokjøring

Nedenfor finner du vinnerne i 2021 AddSecure Eco Driving Challenge for hver klasse og kategori.

Beste Eco-Driving Momentum* (største reduksjon av CO2-utslipp, per land)

Firma Land Reduksjon CO2
Finland Powder-Trans 167
Sweden Samuelssons 152
Norway Litra Gass 80
Denmark Stokholm Transports 72
Bus Operators Isaksson Karlsson Värnamo 66
France Ollier 24
Germany Team Logistic GmbH & Co. KG   20

*) Forbedring x antall sjåfører

Beste gjennomsnittsindeks fjerde kvartal

Land/klasse Firma Antall sjåfører Gjennomsnittsindeks fjerde kvartal
Finland Ahola Team Way Ahead 60 88,5
Bus Operators Isaksson Karlsson Ljungby 32 83,3
Sweden Hagéns Åkeri AB 30 82,8
Germany Götz Transport GmbH 37 80,2
France Bruneel 102 77,6
Norway Utne Flisbil 36 73
Denmark Arla Foods 340 71,4

Beste forbedring, 2021

Land/klasse Firma Antall sjåfører Forbedringer fjerde kvartal sammenlignet med første kvartal
Bus Operators Isaksson Karlsson Värnamo 7,5 Bus Operators
Sweden Samuelssons 7,1 Sweden
Denmark Stokholm Transports 4,2 Denmark
Finland Powder-Trans 3,6 Finland
Germany Team Logistic GmbH & Co. KG   3,4 Germany
France Ollier Transports 2,1 France
Norway Litra Gass 1,8 Norway

Les mer om AddSecure her og om Smart Transport her.
 

Loading