Hvordan komme i gang som smart kommune?

Det finnes noen vanlige fallgruver du burde unngå. Visste du for eksempel at smart teknologi faktisk bør være andreprioriteten din?

Smarte kommuner åpner i likhet med smarte byer for tonnevis med nye muligheter. Alt fra eldreomsorg til politi til avfallshåndtering kommer til å bli påvirket. Men hva burde du vite før du begynner å implementere? Hvor skal du i det hele tatt begynne?

Her er noen tips om typiske ting du burde ta i betraktning:

Se på dataen først

Da vi skrev e-boken Smarte byer og kommuner – hvordan komme i gang? snakket vi med Fredrik Syversen i IKT Norge. Han påpeker et vanlig feilgrep for byer og kommuner som har mer penger enn vilje til å planlegge: De investerer i dyr teknologi uten å ha en klar formening om hva formålet skal være.
Mange kommuner har mye å tjene på å først se på dataen de har tilgjengelig. Noen ganger involverer ikke den smarte løsningen særlig mye teknologi i det hele tatt.

Vær forberedt på voksesmerter

Noen ganger skygger fremtidsoptimismen vår litt over for de svært virkelige konsekvensene ved å drastisk endre eksisterende systemer. Automatisering av prosesser gir organisatoriske konsekvenser som det er viktig å ha tenkt igjennom på forhånd. På en mindre skala betyr også enhver betydelig endring at du må investere i opplæring av eksisterende personell. Hvordan kan du komme i forkant av den smarte byens konsekvenser?

Åpen kontra skjult informasjon

Smarte systemer bruker massive datasett samlet fra byen eller kommunen. Burde du la publikum ha adgang til disse, så flere kan bruke dem til å forbedre deler av byen/kommunen? Eller burde du skjule dem for å opprettholde personvern?
Hva med å få adgang til selve systemene? Du ønsker å være skjult for hackere, men samtidig ønsker du jo at gründere skal kunne koble seg på med sine egne teknologiske nyvinninger. Er det mulig å opprettholde en god balanse?

 

Last ned vår e-bok: Hvordan komme i gang som en smart kommune

For å komme i gang med den smarte kommunen kreves det gode forberedelser, men teknologien kan bidra til alt fra reduserte kostnader, smartere bruk av ressurser og et enklere hverdagslivet for innbyggerne. Vil du vite mer?

Last ned e-boken!

Per Christian Foss

Business Manager

Per Christian har 7 års erfaring fra Internet of Things-området, innen forretningsutvikling, salg og produktledelse. Han har et stort engasjement for IoT, for hvordan det å koble enheter til internett kan gi store fordeler for bedrifter, enkeltindivider og for samfunnet som helhet. Per Christian har jobbet med en lang rekke vertikaler innen IoT, som connected cars, smarte byer, sikkerhetsløsninger og selvkjørende busser.