Hvordan kan AddSecure hjelpe deg med å etablere en smart og sikker kommune?

Ny teknologi og digitalisering kan forbedre og forenkle alt fra helsetjenester, drift av bygninger og gatebelysning.

Allerede i 2015 kunne Telenor rapportere at 70 prosent av de spurte kunne tenke seg å bo i en smart kommune. En viktig del av smarte kommuner og byer er bruken av sensorer med internettilgang, som samler inn viktig data som brukes til å automatisere og forbedre tjenester. På denne måten kan kommunen redusere kostnader, redde miljøet og gjøre hverdagslivet til innbyggerne mye enklere.

Fordelene med smarte kommuner

Et av de viktigste buzzordene om smart teknologi er eHelse, som av naturlige årsaker er viktig for enhver kommune. eHelse inkluderer ikke bare sykehus og legevakt, men også for eksempel eldreomsorg. Sensorer og overvåking kan la folk bo lenger i sine egne hjem, ettersom teknologien automatisk kan varsle helsetjenesten dersom noe skulle skje.

Bygningsautomasjon muliggjør automatisk regulering av temperatur, ventilasjon med mer, for å redusere unødvendige budsjettposter for strøm og spare miljøet. Selve strømnettet er også i ferd med å digitaliseres, noe som betyr reduserte kostnader og at det blir lettere å oppfylle miljøkrav.

Ved å bruke smarte løsninger for flåtestyring for kommunens kjøretøy, kan de styres langt mer optimalt, og bruke mindre drivstoff. For eksempel kan avfallshåndtering gjøres via automatisk varsling når en container er full, mens de som fortsatt har plass blir stående til de må tømmes.

Sist, men ikke minst, gir smarte kommuner en langt bedre oversikt over alarmer og hendelser gjennom brukervennlige grensesnitt. Alt fra brannalarmer til heiser kan lett overvåkes, og med overvåket alarmkommunikasjon vil du straks få rede på det om kommunikasjonslinjene ikke fungerer.

Utfordringene med smart teknologi

Alt er likevel ikke bare fryd og gammen. Alle disse digitale sensorene kan hackes dersom de ikke sikres skikkelig. Plutselig kan kritiske tjenester avbrytes av aktører med onde hensikter og den teknologiske kunnskapen til å følge dem opp.

Om all data sendes til samme innsamlingspunkt, og dette hackes, kan desto mer informasjon ende opp i gale hender. Her snakker vi om det som kalles Big Data – bare navnet tilsier at det er snakk om mye informasjon. Kanskje er det ikke så rart at mange eldre utviser en sunn skepsis mot å bli digitalt overvåket. For mange høres Big Data mer ut som Big Brother.

AddSecures rolle i å sikre den smarte kommunen

Her hos AddSecure selger vi ikke komplette løsninger for smarte kommuner. Vi selger vissheten om at dine systemer og informasjon er 100 prosent sikker. Smart teknologi handler om økt kommunikasjon, og den kommunikasjonen må være trygg.

Alle våre løsninger krypterer kommunikasjonen fullstendig fra ende til annen, totalt usynlig på internett. Selv IP-adressene til de kommuniserende enhetene er usynlige og beskyttet mot uautorisert adgang. Når smart teknologi implementeres i så stor skala som en hel kommune, er det nødt til å gjøres på en måte som er enkel å implementere og drifte – ellers kan manglende teknisk kompetanse gjøre deg utsatt. Den økte teknologiske kompleksiteten burde ikke gjøre det mer komplisert å drifte løsningen.

Et naturlig sted å begynne for mange vil være å samle alle alarmer – det være seg på skoler, sykehus eller i heiser – i AddView-programvaren vår, slik at du alltid kan følge med på den mest essensielle kommunikasjonen. Ikke bare skaper det en tryggere kommune, men en som er lettere å holde oversikt over.

 

Last ned vår e-bok: Hvordan komme i gang som en smart kommune

For å komme i gang med den smarte kommunen kreves det gode forberedelser, men teknologien kan bidra til alt fra reduserte kostnader, smartere bruk av ressurser og et enklere hverdagslivet for innbyggerne. Vil du vite mer?

Last ned e-boken!

Per Christian Foss

Business Manager

Per Christian har 7 års erfaring fra Internet of Things-området, innen forretningsutvikling, salg og produktledelse. Han har et stort engasjement for IoT, for hvordan det å koble enheter til internett kan gi store fordeler for bedrifter, enkeltindivider og for samfunnet som helhet. Per Christian har jobbet med en lang rekke vertikaler innen IoT, som connected cars, smarte byer, sikkerhetsløsninger og selvkjørende busser.