Home / Smart Alarms / AddSecure Inside

AddSecure Inside

Få mest mulig ut av brann- og sikkerhetsalarmene dine gjennom våre progressive samarbeid, og dra nytte av kostnadseffektive løsninger som forenkler hverdagen til installatører og sluttbrukere.

Under navnet AddSecure Inside tilbyr vi avanserte løsninger i samarbeid med noen av våre partnere i sikkerhetsbransjen. Fokuset vårt er som alltid sikker kritisk kommunikasjon: helt fra det sendes en alarm eller et nødsignal fra en partners alarmpanel til det når alarmmottaket. I tillegg kan vi utvikle og levere ekstra funksjonalitet sammen med våre utvalgte partnere. Dette kan være alt fra bygningsautomatisering og prediktivt vedlikehold til systemer for adgangskontroll.

Disse samarbeidene er gunstige for deg som er kunde eller partner av AddSecure.

Enkelt for deg som installatører

Få mest mulig ut av brann- og/eller innbruddsalarmsystemet du installerer med våre AddSecure Inside-samarbeid. Løsningene er kostnadseffektive og vil gjøre arbeidshverdagen din enklere ved å effektivisere bestillinger og idriftsettelser av tjenester. Sikker, sertifisert ende-til-ende-overvåket alarmoverføring er bare begynnelsen. Vi tilbyr også en velprøvd løsning for å koble opp alarmpanelet mot skytjenester. I tillegg gir vi sluttkundene fleksibilitet til å velge og endre alarmmottak ut fra sine behov.

Fleksibilitet for deg som sluttkunde

Når du som sluttkunde kjøper et alarmsystem, finnes det en rekke leverandører å velge mellom. I de fleste tilfeller velger man gjerne en kombinasjon av et alarmsystem som innfrir behovene man har, og en pålitelig tilbyder. I tillegg velger man ut ett eller flere alarmmottak som skal respondere på de ulike typene alarmhendelser som kan oppstå. Ved å velge en løsning basert på et av AddSecure Inside-samarbeidene vil du ikke bare oppleve en kostnadseffektiv leveringsprosess, men også få en bærekraftig løsning med minimalt av utstyr. Og du får så klart full fleksibilitet til å velge ett eller flere alarmmottak som kobles opp mot alarmsystemet ditt.

Enklere for deg som alarmmottak

Ved å bli en del av AddSecure-økosystemet kan kundene velge alarmmottaket ditt fra en liste over aktuelle tilbydere ved konfigurasjon av alarmoverføringen. Dette gjelder både for de generelle løsningene våre for alarmoverføring, og alle AddSecure Inside-samarbeidene.

Er du den neste AddSecure Inside-partneren vår?

Vil du skape en fremtidsrettet, bærekraftig og kostnadseffektiv løsning for sikkerhetssystemet ditt? Gjennom AddSecure Inside-samarbeidet kan vi sammen integrere og skape smarte løsninger for både sluttkunder og installatører.

AddSecure samarbeider med en rekke tilbydere av sikkerhetssystemer for å gjøre livet enklere og mer fleksibelt for de felles kundene og installatørene våre. Sammen bidrar vi til å styrke bærekraftig praksis og redusere klimaavtrykket ved å utplassere minimalt med ekstra maskinvare på stedet som skal sikres. Ved å bruke eksisterende funksjonalitet i AddSecures økosystem for IoT-kommunikasjon og alarmoverføring, blir resultatet sikker kommunikasjon og enkel tilgang på alarmmottak.

Bare fantasien setter grenser for mulige bruksområder – her er noen eksempler:

  • Alarmoverføring
  • Fjernsupport
  • Tilgangskontroll- og dørsystemer
  • Prediktivt vedlikehold
  • Overvåking av kritisk utstyr
  • Bygningsautomasjon
  • Tilkobling til nettskyen

Vil du vite mer om AddSecure Inside?

Send inn skjemaet nedenfor så kontakter vi deg!