Home / Customer Cases / Digital heisalarmkommunikasjon i Østfold fylkeskommune

Digital heisalarmkommunikasjon i Østfold fylkeskommune

Analoge telefonlinjer legges ned, og det mobile nettet digitaliseres. Det medfører at alarmsignaler basert på DTMF-protokoller oftere vil gå tapt før de kommer frem til alarmmottaket. Østfolds alarmkommunikasjon måtte digitaliseres.

Som det sjette mest folkerike fylket i Norge har Østfold Fylkeskommune mange bygg og institusjoner å holde oversikt over.

Tidligere har heisalarmkommunikasjonen vært løst individuelt for hvert bygg eller mindre område, men eiendomsavdelingen og den tekniske driftsavdelingen i fylkeskommunen ble for kort tid siden enige om å samkjøre en løsning på en felles plattform.

Analoge telefonlinjer legges ned, og det mobile nettet digitaliseres. Det medfører at alarmsignaler basert på DTMF-protokoller oftere vil gå tapt før de kommer frem til alarmmottaket. Østfolds alarmkommunikasjon måtte digitaliseres.

Østfold Fylkeskommune jobber mot å bli en smart kommune, og etter å ha oppgradert mange av eiendommene med automatisert og fjernbetjent energistyring, ble alarmkommunikasjonen et logisk neste skritt. På heisalarmsiden var det dog litt å rydde opp i. Ikke bare var det snakk om en rekke forskjellige alarmleverandører og serviceavtaler, men selv varslingssystemet manglet både plan og oversikt over hvilke beskjeder som gikk hvor.

– I mange tilfeller var det for eksempel en vaktmester som sluttet for flere år siden som fikk SMS eller e-post fra alarmer de ikke lenger hadde ansvar for. Fylkeskommunen fikk faktisk såpass mange klager fra tidligere vaktmestre at det ble en viktig motivasjon for å oppdatere systemene, forteller Helge Østbye – AddSecures distriktssjef for Østlandet, som ledet operasjonen. Det kommer selvsagt i tillegg til vissheten om at varslingen vil nå de rette mottakerne.

Vi har en skjerm som er oppe og går hele tiden, hvor vi har full oversikt over alle alarmene. Der ser vi enkelt om noen av dem er utløst, eller om det er feil på noen av sentralene.

Lars Erik Hall

Hvorfor ble AddSecure valgt?

Valget falt på AddSecure av flere grunner. For det første hadde fylkeskommunen god erfaring med selskapet. De hadde allerede stått ansvarlig for noen av de tidligere alarmkommunikasjonsløsningene, som overvåkning av brann og innbrudd. I tillegg kunne AddSecure tilby pålitelig, heldigital kommunikasjon. Til slutt gir AddSecure en unik mulighet til å samle all alarmoversikt i ett og samme program, nemlig AddView. Dette var faktisk en av hovedgrunnene til at Østfold Fylkeskommune valgte AddSecure, siden økt oversikt gjør det betraktelig enklere å opprettholde sikkerheten.

I løpet to 14-dagersperioder ble de nye heisalarmløsningene rullet ut gjennom fylkeskommunen. All informasjon sendes (i tillegg til vaktsentral) til teknisk driftsavdeling, der elektroansvarlig Lars Erik Hall har full oversikt i AddView: “Vi har en skjerm som er oppe og går hele tiden, hvor vi har full oversikt over alle alarmene. Der ser vi enkelt om noen av dem er utløst, eller om det er feil på noen av sentralene. Admin-funksjonen synes jeg også er veldig fin – det er lett å legge til og fjerne brukere og varslinger ved behov. Og hvis det er noe man trenger hjelp til, er det alltid lett å vite hvem man skal kontakte.”

Mens løsningen fremdeles er ny, er det all grunn til å tro den vil føre til reduserte kostnader for Østfold Fylkeskommune. Der det tidligere var snakk om fire leverandører bare for heis, går nå alt via AddSecure. Det blir ett abonnement å forholde seg til, og langt færre regninger. Når vaktmottak skal opp på anbud om noen år, vil det være svært enkelt å endre hvor alle alarmsignalene sendes med én enkelt e-post til AddSecure, dersom Østfold velger å bytte. Tidligere ville det ha krevd å fysisk sende noen til hver enkelt alarm for å gjøre endringer.

På spørsmål om han vil anbefale AddSecure til andre fylkeskommuner er Hall ikke i tvil: “Det vil jeg absolutt gjøre. Vi er veldig fornøyde, har god oversikt, og de er veldig hyggelige om vi trenger hjelp.”

Teknologien

De oppgraderte heisene i Østfold fylkeskommune benytter seg nå av løsningen Airborne Lift Alarm. Dette er norskprodusert teknologi som brukes på alarmoverføringer i hele Skandinavia. Det er simpelthen snakk om et lite frittstående stålkabinett som kan installeres og funksjonstestes enkelt av montør. Den kan lett kobles opp mot IP-kamera hvis ønskelig.

Airborne Lift Alarm kommuniserer digitalt over mobilnettet, og skifter automatisk til SMS som en backup-løsning. Dette fører til en dokumentert oppetid på 99,9 prosent. Kommunikasjonen er toveis, og åpner også for talekommunikasjon gjennom samme system.

Heisalarmkommunikasjonen kontrolleres én gang i døgnet, noe som er tre ganger så ofte som EUs minstekrav på én gang hvert tredje døgn. AddSecure synes kravet er altfor lavt, og leverer derfor en løsning med hyppigere kontroll. Dersom feil skulle oppstå vil det selvsagt rapporteres om øyeblikkelig.

The best way to understand AddView is to start a trial!

With AddSecure AddView, you can be confident that the systems are working properly and that all alarms will always reach the correct recipient – in time. Try AddView for free.