Home / Customer Cases / AddSecure bidrar til sikker vann- og avløpshåndtering i Norrköping

AddSecure bidrar til sikker vann- og avløpshåndtering i Norrköping

Drikkevann er vår viktigste næringskilde og for å sikre et sunt og rent vann kreves det et pålitelig operativsystem. I Norrköping er en fleksibel og sikker kommunikasjonsløsning valgt for drift og overvåking av vann- og avløpshåndtering.

Sammen med automasjonsselskapet Cactus Utilities AB har AddSecure integrert en sikker kommunikasjonsløsning i kommunens operativsystem.

Norrköping Vatten og Avfall AB er ansvarlig for at husholdninger og bedrifter i Norrköping kommune har tilgang til rent drikkevann og at avløpsvannet renses før det blir frigjort til naturen igjen. Anlegg som vanntårn, pumpestasjoner og renseanlegg stiller høye krav til sine tekniske løsninger for å sikre forsyning og kvalitet. Deres funksjon må overvåkes kontinuerlig.

Med løsningen er man fleksibel, den er tilkoblet hele tiden, og det er mulig å overvåke og fjerndrifte.

Jonas Ekström, systemansvarlig

For de trådløse tilkoblingene har Norrköping Vatten valgt en av AddSecures sikre og enkle IoT-tjeneste, Utility Management, som en integrert del av operativsystemet fra Cactus Utilities. Den avanserte kommunikasjonsplattformen for tjenesten sikrer at kun autoriserte brukere kan nå adresserte enheter og forhindre uautorisert tilgang. Norrköping Vatten bruker tjenesten til loggene og PLC. Loggene brukes blant annet til regnmåling, skjermmåling, nivåsensorer og trykksensorer. Tjenesten sikrer at enhetene kan kommunisere trygt med SCADA-systemet.

«Med løsningen er man fleksibel, den er tilkoblet hele tiden, og det er mulig å overvåke og fjerndrifte. Samarbeidet med AddSecure fungerer bra, støtten er utmerket – og det er bare å ringe teknisk support direkte ved behov,» sier Jonas Ekström, systemansvarlig hos Norrköping Vatten and Avfall AB.

I kommunen pågår det løpende arbeid med å bytte all kommunikasjon fra vannanlegg til 4G og fiber. I dag har Norrköping Vatten ca. 80 trådløse tilkoblinger, og på sikt vil ytterligere 100 fasiliteter bytte fra oppringingsabonnement til fiber eller 4G. Norrköping Vatten har valgt å bruke enten by-nettets fiber i et lukket nettverk skilt fra Internett eller 4G i AddSecures sikre kommunikasjonsplattform.

«Det har vært mange feilaktige alarmer med våre eldre oppringingsabonnementer, og det koster å reise ut for å undersøke. AddSecures tjeneste gir oss en enkel oversikt over operativsystemet vårt, og vi blir varslet omgående når det for eksempel er driftsstans eller andre forstyrrelser i våre anlegg. Det er en stabil løsning som vi er veldig fornøyd med,» sier Jonas Ekström.

Norrköping Vatten har en serviceavtale med Cactus Utilities som inkluderer maskinvare, systemer og sikker kommunikasjon i én enkelt avtale.

«Vi ønsker å tilby kundene våre en omfattende løsning der vi kombinerer våre produkter med kommunikasjonsoverføringen. Tjenesten fra AddSecure overvåker at ingen enheter mister kontakt med systemet. Tjenesten må være pålitelig, for dersom en sensor eller annen komponent mister kommunikasjon, påvirker det hele vanndistribusjonen,» sier Torbjörn Blomster, Salg – Vann hos Cactus Utilities AB.

The best way to understand AddView is to start a trial!

With AddSecure AddView, you can be confident that the systems are working properly and that all alarms will always reach the correct recipient – in time. Try AddView for free.